Stanisław Lem - Forum

Polski => Lemosfera => Wątek zaczęty przez: Stanisław Remuszko w Styczeń 26, 2018, 10:00:34 pm

Tytuł: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Styczeń 26, 2018, 10:00:34 pm
SERIA PIERWSZA - STYCZEŃ

Jak wiadomo, smoków nie ma. Prymitywna ta konstatacja wystarczy może umysłowi prostackiemu – ale nie Panu Lemowi, który cytowane słowa napisał dość dawno, bo w „Cyberiadzie” wydanej pierwszy raz ponad pół wieku temu. My, czyli lemoluby, zajmiemy się dziś inną, znacznie późniejszą księgą Mistrza, mianowicie „Pokojem na Ziemi”, w którym wprawdzie smoki nie występują, lecz cudów-niewidów jest więcej niż pod dostatkiem!
W tym sensie ziemsko-księżycowy real Anno Domini 2018 też jest prymitywną konstatacją. Dlatego odpowiadać na pytania Lemoniady trzeba przede wszystkim tak, jak ujął to w swym dziele Autor. Ale uwaga: On miał swobodę fantazjowania niczym nieograniczoną, nas zaś obowiązuje konkretna wiedza o tym fantazjowaniu. Ta wiedza z kolei podlega już całkiem logicznym kwerendom i analizom.
Lemonautom z pewnością przydadzą się elementarne (liceum) wiadomości z matematyki, fizyki, anatomii, ortografii, angielskiego i „innych takich”. Z pewnością awantaż nad rywalami może dać bardzo indywidualna cecha człowieka: spostrzegawczość. Życzę ciekawej zabawy :-)

Stanisław Remuszko
remuszko@gmail.com


1. W jakim tempie szydło wyszło z worka? 
A. Szybko      B. Nieprędko      
C. Powoli      D.  Błyskawicznie

2. Japończycy są znani z tego, że są:   
A. Z cicha pęk      B. Z cicha pękł      
C. Ścichapęk      D. Żółtawi

3. Kto jest autorem monografi „Przecięty mózg”?
A. Gonzaga      B. Gazon      C. Gonzales      D. Gazzaniga

4. Co na Ziemi służyło Tichemu do pisania? 
A. Maszyna      B. Pióro wieczne   
C. Klawiatura komputerowa      D. Ołówek

5. Gdzie mieści się cały savoir vivre? 
A. W móżdżku      B. W lewej półkuli mózgu
C. W prawej półkuli mózgu      D. W pniu mózgu

6, Na środku której księżycowej formacji siusiał Ijon Tichy?   
A. Morza Jasności      B. Morza Burz      
C. Morza Moskwy      D. Morza Wilgoci

7. Zakup jakiego obuwia spowodował wizyty studenta filozofii? 
A. Trampek      B. Kaloszy      C. Lakierków      D. Sztybletów

8. Jakie kobiety zazwyczaj szczypał Tichy w metrze?   
A. Brunetki      B. Blondynki      C. Rude      D. Siwe

9. Podróż między którymi kontynentami odbył Tichy zanim trafił do tajnego wariatkowa?  
A. Europa-Azja-Australia      B. Azja-Ameryka-Afryka
C. Afryka-Europa-Azja      D. Ameryka-Australia-Ameryka

10. Zadanie matematyczno-fizyczne: ile mniej więcej musiało wynosić periselenium lunostacjonarnego statku Tichego? (trzeba porachować)
A. 90 km      B. 900 km      C. 9 000 km      D. 90 000 km


REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO

Ogłasza się wszem i wobec, że w galaktyce zwanej Drogą Mleczną (kosmiczny GPS: Ramię Oriona, Bąbel Lokalny, gwiazda Słońce, planeta Ziemia) odbędzie się Konkurs ze znajomości dzieła „Pokój na Ziemi” autorstwa człowieka Stanisława Lema (określanego przez Ziemian jako Mędrzec i Wielki Pisarz).
1. Organizatorem Konkursu jest Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie).
2. W Konkursie może wziąć udział każda istota zamieszkująca Wszechświat, która spełni warunki niniejszego Regulaminu. Organizator dopuszcza uczestników z wszechświatów równoległych, lecz nie odpowiada za trudności związane z transportem. Organizator ostrzega (zwłaszcza Damy) przed relatywnie sporym, niestety, wzrostem masy, który towarzyszy podróżom z prędkościami przyświetlnymi.
3. Konkurs składa się z sześciu comiesięcznych etapów (styczeń-czerwiec 2018), podczas których zadanych zostanie w sumie 60 pytań, oraz z etapu siódmego, który odbędzie się po wakacjach (patrz podpunkt „c”).
a) Podczas każdego z etapów I-VI trzeba odpowiedzieć na 10 pytań, które zostaną ogłoszone na stronie www.ogroddoswiadczen.pl.
Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa (w paru pytaniach właściwe są dwie odpowiedzi, ale wystarczy wskazać jedną z nich, by zdobyć maksymalną liczbę punktów).
Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres biuro@ogroddoswiadczen.pl, zaznaczając numer pytania i wybraną odpowiedź (np. 1-A, 2-B itp.).
W e-mailu z odpowiedziami należy podać imię i nazwisko uczestnika Konkursu oraz nazwę jego miejscowości zamieszkania (np. Katarzyna Jabłońska, Nidzica); poza Polską również nazwę kraju (np. Jan Adam II, Vaduz, Liechtenstein).
b) Pytania zostaną ogłoszone – odpowiednio – w połowie stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja i czerwca 2018. We wszystkich pierwszych sześciu etapach można wziąć udział do 15 lipca 2018 do godziny 23:59:59. Odpowiedzi przysłane nawet sekundę później nie zostaną przyjęte. W pierwszych sześciu etapach można korzystać z dowolnych źródeł i podpowiedzi.
c) Siódmy etap Konkursu rozpoczyna się w niedzielę 9 września 2018 o godzinie 12:00 na terenie Ogrodu Doświadczeń i wymaga osobistej obecności uczestników. Otrzymują oni kwestionariusze z dwudziestoma pytaniami. Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa. Trzeba opierać się wyłącznie na własnej wiedzy i pamięci, nie wolno korzystać z żadnych źródeł ani z podpowiedzi. VII etap trwa nie dłużej niż pół godziny (ale kwestionariusze można oddawać wcześniej).
Żeby wziąć udział w VII etapie, trzeba do czwartku 6 września 2018 do godziny 23:59:59 wysłać mejlem swoje zgłoszenie (tylko imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) pod adresem biuro@ogroddoswiadczen.pl. Zgłoszenie przysłane nawet sekundę później nie zostanie przyjęte.
d) Bezpośrednio po zakończeniu VII etapu rozpoczyna się finał Konkursu, który polega na zsumowaniu etapowych indywidualnych wyników i ogłoszeniu łącznej punktacji oraz na wręczeniu nagród zwycięzcom. Laureatami Konkursu zostaje tych dziesięciu uczestników, którzy w kolejności zdobyli w sumie najwięcej punktów. Przy równej liczbie punktów wyższą lokatę zajmuje ta osoba, która uczestniczyła w większej liczbie etapów. Jeśli i to nie dałoby rozstrzygnięcia, decydują pytania dodatkowe losowane przez rywali.
e) Tematyka pytań VII etapu Konkursu oraz ewentualnych pytań dodatkowych może (nie musi) dotyczyć faktów z życia i twórczości Stanisława Lema nie związanych z dziełem „Pokój na Ziemi”.
Wiele źródłowych informacji znaleźć można na internetowej stronie Mistrza (lem.pl), zwłaszcza w Lemopedii, a także w książce Stanisława Beresia „Tako rzecze Lem”.
f) Informacje o uczestnikach Konkursu (tylko imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz liczba zdobytych punktów) będą sukcesywnie podawane na stronie internetowej www.ogroddoswiadczen.pl.
g) Prawidłowe odpowiedzi na 60 konkursowych pytań zostaną podane na internetowej strronie Ogrodu w drugiej połowie lipca 2018
4. Zasady punktacji:
a) Odpowiedzi na pytania styczniowe, lutowe i marcowe można przesyłać w dowolnym terminie – aby do 31 marca 2018. Za trafną odpowiedź na każde pytanie uczestnik zabawy dostaje dwa punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus dwa punkty.
b) Jeśli odpowiedzi na 10 miesięcznych pytań kwietniowych, majowych i czerwcowych zostaną nadesłane w ciągu miesiąca od ich ogłoszenia – uczestnik zabawy za trafną odpowiedź na każde pytanie dostaje dwa punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus dwa punkty.
c) Jeśli odpowiedzi na 10 miesięcznych pytań kwietniowych, majowych i czerwcowych zostaną nadesłane po upływie miesiąca od ich ogłoszenia – uczestnik zabawy za trafną odpowiedź na każde pytanie dostaje jeden punkt, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus jeden punkt.
d) Za trafną odpowiedź w siódmym etapie dostaje się cztery punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za błędną odpowiedź minus cztery punkty
Podstawą konkursowych rozstrzygnięć jest treść książki „Pokój na Ziemi” wydanej w 2009 roku w kolekcji "Gazety Wyborczej".
Wszelkie kwestie nie wymienione w regulaminie podlegają ziemskim zasadom dobrego obyczaju.
Nad przebiegiem Konkursu czuwa (oraz spory i wątpliwości rozstrzyga) trzyosobowe jury: Stanisław Remuszko – dziennikarz, pasjonat twórczości Stanisława Lema, Krystian Gardian – teolog i historyk, przedstawiciel Ogrodu Doświadczeń, Rafał Sworst, fizyk – kierownik Ogrodu Doświadczeń. Jury kieruje się niniejszym Regulaminem oraz zdrowym rozsądkiem.
Pierwsza nagroda w Konkursie to SŁAWA i komplet dzieł Mistrza (33 tomy). Zwycięzca otrzymuje również widoczną na zdjęciu odlaną z metalu statuetkę przechodnią, czyli strasznie ciężką (złoto?) butelkę Lemoniady, ufundowaną przez sławne wydawnictwo "Prószyński Media".
Kto wygra trzy konkursy czytelnicze (niekoniecznie pod rząd!), ten dostanie statuetkę na zawsze. Pozostałe nagrody, to cenne książki, wielkie czekolady z laskowymi orzechami oraz gratisowe bilety sezonowe do Ogrodu Doświadczeń.
Istotne postanowienia niniejszego Regulaminu nie ulegną zmianie, ale mogą jeszcze zostać wprowadzone drobne poprawki i uzupełnienia formalne i stylistyczne – pod warunkiem, że nie są niekorzystne dla Konkursowiczów.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Styczeń 26, 2018, 11:56:57 pm
Te pytania chyba dotyczą innej książki...nie tej, którą czytałam...nawet nie próbuję odpowiedzieć...kompromitacja pewna.
Za to poprawiłam Ci linkę do Ogrodu Doświadczeń - bo miałeś Ogród Oświadczeń - nawet ciekawiej, ale niestety brak takiego ogrodu;)
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Lieber Augustin w Luty 01, 2018, 10:53:41 pm
Cytuj
Kochany Panie Augustynie,
Rzadko tu bywam, ale chętnie bym kiedyś porozmawiał o Ukrainie, skoro Pan - Rosjanin, jeśli dobrze zapamiętałem - mieszka w Odessie.

Stanisław Remuszko

pjes: skoro Pan taki zaawansowany w lekturach, to może wziąłby Pan udział w tegorocznej edycji "Lemoniady"? Obrabiamy "Pokój na ziemi"...
http://www.ogroddoswiadczen.pl/konkurs-czytelniczy-2
Tak jest, Panie Stanisławie, jestem Rosjaninem i mieszkam w Odessie. Jeżeli ma Pan chęć porozmawiać o czymś takim, jestem zawsze do usług.

P.S. Nie jestem bynajmniej zaawansowany w lekturach, tym niemniej chetnie wezmę udział w "Lemoniadzie-2018".
Oto, proszę, na pierwszy ogień:
1.   B – Nieprędko
2.   A – Z cicha pęk
3.   D – Gazzaniga
4.   A – Maszyna
5.   B – W lewej półkuli
6.   A – Morza Jasności
7.   D – Sztybletów
8.   B – Blondynki
9.   D – Ameryka – Ausralia – Ameryka
10.   D – 90 000 km

Ostatni punkt trochę nie zgadza się z tym, co pisał Lem: "bez problemów dotarł do strefy Radiowego Milczenia, wszedł na selenostacjonarną orbitę bodaj dwa tysiące mil nad Mare Nibium i posłał w dół pancernego zdalnika...". Ale teoretycznie obliczona wysokość selenostacjonarnej orbity wynosi 88 600 km. Chyba chodzi o orbicie statku w punkcie libracji - wtedy może być i mniej...
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Luty 01, 2018, 11:10:32 pm
Nie mogę publicznie stwierdzić, czy Pana odpowiedzi są poprawne, ale - jako autor pytań - jestem pod wrażeniem!
Niech Pan koniecznie zgłosi je do Konkursu pod podanym adresem Ogrodu!!!
Pozdrawiam serdecznie i z respektem :-)
R.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Lieber Augustin w Luty 01, 2018, 11:44:56 pm
Na pewno zgloszę się.
Z wyrazami szacunku - LA
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Q w Luty 02, 2018, 03:03:45 am
Panie Stanisławie

https://www.youtube.com/watch?v=sc-xgFAXPKE (https://www.youtube.com/watch?v=sc-xgFAXPKE)

Z wyrazami szacunku

Drogi Augustynie, podziwiam Twoją - wyraźnie szerszą niż moja - zdolność darzenia szacunkiem. Ja, na przykład, mam sporą trudność z szanowaniem istot, teoretycznie, ludzkich, które jakimś cudem zawsze trafiają do linkowisk (rzuć okiem: https://marucha.wordpress.com/ (https://marucha.wordpress.com/) - po lewej, dział "Polecamy") lub innych list polecanek osobników poniższego - i gorszego - typu:
https://www.facebook.com/RosyjskaVKolumnawPolsce/posts/269354366568103
(Na zasadzie "swój ciągnie do swego", jak się zdaje.)

Czy płodzą - kolportowane kiedyś jako jeden z czołowych przypadków zejścia na psy, za sprawą użytkowników Neostrady, Internetu - kuriozalne "ogłoszenia towarzyskie" (w których twierdzą wprost, że z braku znajomych zmuszone są kupować sobie towarzystwo):
https://groups.google.com/forum/?hl=pl#!topic/pl.rec.gory/BSJozr0EoAc

Ba, samo napotykanie się na nie na (ongiś) szanowanym forum odbieram jako nielichy zgrzyt... estetyczny.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: liv w Luty 02, 2018, 11:41:10 am
Q napiszę to wprost, bo być może tego nie widzisz. Takimi obraźliwymi wpisami jak powyższy kompromitujesz przede wszystkim siebie, ale także całe forum.
To mój ostatni wpis "w temacie", więc upraszam o nieodpowiadanie. Znam twoje uwagi do Remuszki.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Q w Luty 02, 2018, 11:53:37 am
Forum skompromitowało się samo pozwalając - decyzjami, jak to ujął Cet., Rozproszonego Decydenta - "brylować" tu i hasać do woli wiadomemu osobnikowi. (Zajrzyj pod moje linki, bo może nie wiesz z czym masz do czynienia.) To mleko już się rozlało.
(Doświadczenia z kręgów brytyjskiej arystokracji jasno pokazują, że kluby, do których przyjmuje się każdego, albo i gorzej niż każdego, rychło tracą reputację i upadają ;). To samo - w mojej ocenie - spotkało Lem.pl.)

Przy czym znasz mnie, co prawda internetowo, ale latami. Wiesz, że styl moich obecnych wypowiedzi to nie jest mój typowy sposób bycia, że to do mnie radykalnie nie pasuje (pewnie to zwiększa Twoje uczucie przykrego dysonansu zresztą). Ale skoro upodobniliśmy się do Onetu to - w ramach tyleż znaku sprzeciwu co swoistego happeningu - postanowiłem owego onetowego stylu się nauczyć.

ps. Pamiętasz Goryllium? Lem jednak był prorokiem... Przewidział co się na jego forum będzie - od roku 2009 - działo...
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Lieber Augustin w Luty 02, 2018, 02:47:40 pm
Drogi Panie Q, uprzejmie proszę o wyrozumiałość dla mnie. Jeśli czytałeś moje wpisy, wiesz, że nie jestem aż takim wielbicielem Rosji - choć jestem Rosjaninem z pochodzenia. Sądzę – i zawsze sądziłem - że moja cudowna ojczyzna jest permanentnym zagrożeniem dla całego świata, Europy, a przede wszystkim dla Polski, jaka może zrobić się pierwszą z kolei ofiarą.
http://www.ljplus.ru/img4/p/a/partizan74/BEAR-cavalry_fin_small.jpg (http://www.ljplus.ru/img4/p/a/partizan74/BEAR-cavalry_fin_small.jpg)

Może pan Remuszko jest odmiennego zdania na ten temat – no cóż, każdy człowiek ma głowę na karku, i niech każda głowa myśle, jak potrafi. Ale jest on dla mnie przede wszystkim – starszym panem, jaki zwraca się do mnie z uprzejmym wpisem, i nigdy do tej pory nie zrobił on mnie nic złego. Dlatego nie widzę powodów, żeby prosto z mostu odrzucać i obrażać człowieka. Nawet gdyby był pan Remuszko choć 10 razy prorosyjsko nastawionym trollem internetowym, chyba nie chciałbym być uważanym za chama.

Przepraszam, jażeli coś nie tak powiedziałem.
Z głebokim szacunkiem - LA
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Q w Luty 02, 2018, 07:19:51 pm
Lieber Augustin, b. szanuję to co teraz napisałeś, serio :).

(Niemniej... lojalnie ostrzegam. Zanim zechcesz poświęcić swój czas na wdawanie się w dialogi z owym "starszym panem" sprawdź - czy to zapoznając się z jego tutejszym "dorobkiem", czy z innymi internetowymi produkcjami - czym pachnie. A nuż uznasz wtedy mądrość znanego galicyjskiego powiedzenia, że nie z każdym śpiewać i tańczyć należy.)
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Luty 02, 2018, 08:46:29 pm
@ LA
Dziękuję. Trzymaj się Pan własnych suwerennych ocen, wedle własnego rozumu i sumienia.
Serdeczności :-)

R.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: maziek w Luty 02, 2018, 10:07:17 pm
... wszedł na selenostacjonarną orbitę bodaj dwa tysiące mil nad Mare Nibium i posłał w dół pancernego zdalnika...". Ale teoretycznie obliczona wysokość selenostacjonarnej orbity wynosi 88 600 km. Chyba chodzi o orbicie statku w punkcie libracji - wtedy może być i mniej...
Pamętam, że dyskutowaliśmy to i wyszło nam, że Księżyc nie ma orbity stacjonarnej w ogóle, z tej przyczyny, że nie dominuje grawitacyjnie nad Ziemią ale dominuje nad statkiem a i obraca się względem Ziemi tak, że się nie obraca w ogóle - i w efekcie cokolwiek wisiałoby stacjonarnie nad Księżycem tworzyłoby z nim i Ziemią stały trójkąt i o ile oba te ciała orbitowałyby względem Ziemi (przez co na nią nie spadną) o tyle statek nie orbitowałby względem Księżyca i zleciałby na niego. Ponadto ten punkt na powierzchni Księżyca, który wymienia Lem (o ile pamiętam), nie leży na jego równiku, wykluczona jest więc orbita stacjonarna nad nim w ogóle. Jedyny sposób "zawiśnięcia" nad Księżycem to jak słusznie zauważył LA któryś punkt libracyjny, przy czym względnie blisko są dwa z nich, ale w skali orbity księżycowej są bardzo, bardzo daleko. Jeden mniej więcej 1/4 promienia orbity Księżyca w kierunku Ziemi, a drugi mniej więcej 1/2 w kierunku przeciwnym. Lem tu trochę pojechał jak na Lema ;) . Chyba, że wiszenie było aktywne, na silnikach - ale to znów trudno nazwać orbitą.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Lieber Augustin w Luty 03, 2018, 12:27:30 am
Pamętam, że dyskutowaliśmy to i wyszło nam, że Księżyc nie ma orbity stacjonarnej w ogóle, z tej przyczyny, że nie dominuje grawitacyjnie nad Ziemią ale dominuje nad statkiem a i obraca się względem Ziemi tak, że się nie obraca w ogóle...
Zadanie: Księżyc obraca się wokół swej osi z periodem T = 27,32 dni (miesiąc syderyczny). Masa Księżyca M = 7,348*1022 kg, jego promień R = 1,737*106 m. Jaką wysokość h musi wynosić orbita satelity, żeby był nieruchomy w stosunku do powierchni Księżyca, czyli znajdował się na orbicie stacjonarnej?

Rozwiązanie: Zgodnie z drugą zasadą Newtona
G*Mm/(R + h)2 = m(2π/T)2*(R + h)     =>
          ________
h = 3√GMT2/4π2 – R = 8,7*107 m ≈ 90 000 km    (tutaj π - to pi=3,1415926)

Inna sprawa, że taka orbita byłaby nadzwyczaj chwiejna ze względu na wpływ grawitacyjny Ziemi. Nawiasem mówiąc, Ziemia również jest satelitą stacjonarną dla Księżyca.
Jak słusznie piszesz, maźku, Lem tu trochę pojechał jak na Lema - i z równikiem, i z wysokością, ale matematycznie zadanie niby da się rozwiązać.

No, już czekam z lękiem na miażdżącą odpowiedź ;)
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: maziek w Luty 03, 2018, 09:41:44 am
Tylko bez miażdżenia ;) .
W układzie dwóch ciał Księżyc-statek tak właśnie można wyliczyć.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Luty 18, 2018, 03:39:42 pm
Uprasza się P. T. Lemoniadowiczów o niepodawanie na Forum detali dotyczących konkretnych źródeł Ich odpowiedzialnej wiedzy.
Wiedzę tę należy wysyłać pod adresem: ogrod@mim.krakow.pl.

R.

Seria druga (luty 2018):

11. Jaką linią lotniczą Tichy z Tarantgogą przylecieli do Miami?
A. Amerykańską      B. Brytyjską           
C. Francuską      D. Niemiecką

12. Z nowoczesnego sztucznego satelity można policzyć na powierzchni Ziemi:
A. rozsypane zapałki      B. przechodniów na ulicy
C. liczbę szprych w rowerze      D. wróble na gałęziach

13. W którym roku ukazało się pierwsze polskie wydanie “Pokoju na Ziemi”?
A. 1967      B. 1977      C. 1987      D. 1997

14. Który bliźniak był starszy?
A. Romulus      B. Polluks      C. Remus      D. Kastor

15. Jaka jest odległość oczu przeciętnego stojącego człowieka do księżycowego horyzontu?
A. 1 km      B. 2 km      C. 3 km      D. 4 km

16. Kto sieje ewolucję, ten zbiera:
A. Burzę      B. Emocje      C. Rozum      D. Świadomość

17. Ile mniej więcej ważył Gramer?
A.50 kg      B. 75 kg      C. 100 kg      D. 150 kg

18. Ułożyć (i dołączyć do mejla z odpowiedziami) zabawne hasło encyklopedyczne na 100-500 znaków, objaśniające znaczenie słowa “pintelou”...

19. Jak miał na imię nadzwyczajny pełnomocnik doradcy do spraw globalnego bezpieczeństwa przy sekretarzu generalnym ONZ?
A. Filon      B. Kakesut      C. Hamm      D. Tojeono

20. Z czyim sektorem sąsiadował sektor amerykański w kraterze Flamsteed?
A. Polskim      B. Japońskim   C. Niemieckim   D. Francuskim

Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: lemolog w Luty 18, 2018, 04:54:08 pm
13. W którym roku ukazało się pierwsze wydanie “Pokoju na Ziemi”?
A. 1967      B. 1977      C. 1987      D. 1997

A to nie jest ważne, że w Szwecji powieść ukazała się dwa lata wcześniej niż w Polsce? (19_5)
A to nie jest ważne, że w Niemczech powieść ukazała się jeden rok wcześniej niż w Polsce? (19_6)
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: lemolog w Luty 18, 2018, 05:16:02 pm
21. Co robi Ijon Tichy?
(http://axxc.nl/sl/it/pace-mon-1995.jpg)
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Luty 18, 2018, 06:15:43 pm
Wiktorze Kochany, natychmiast dopisałem "polskie". Dziękuję!
Staszek
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Kwiecień 11, 2018, 12:15:16 pm
21. Zadanie matematyczno-fizyczne. Oznaczamy najkrótszy odcinek łączący lunostacjonarny statek Tichego (S) z Księżycem (K) jako SK. Gdzie, patrząc ze statku, spadłby zdalnik bez hamownic, wypchnięty ze statku w kierunku Księżyca prostopadle do jego powierzchni tak jak zdalnik nr 1?  
A. W punkcie K      B. Na prawo od punktu K
C. Na lewo od punktu K      D. Nie da się tego wskazać

22. Który bank honorował każdy czek Gramera?  
A. Credit Suisse      B. Bank Anglii
C. NBP      D. Manhattan Chase

23. Jaką whisky pijał wieczorami Tichy pospołu z etnologiem?   
A. Teacher’s      B. Glenfiddich
C. Jim Bean      D. Pig’s Nose

24. Kto (co)  – według Fina – daje stuprocentową pewność?  
A. Pan Bóg      B. Statystyka
C. Nieboszczyk      D. Wszechświat

25. Ile luf miała prawa dłoń militarnego produktu, który „paskudnie urządził Japończyków w samym centrum ich zbrojeniowego kompleksu”?  
A. 5      B. 6      C. 7      D. 8   

26. Jak nazywała się aparatura wytwarzająca sztuczną rzeczywistość?  
A. 3D      B. Kreatyna      C. 4D      D. Imagina   

27. Mniej więcej ile razy najkrótszy rozdział omawianej książki jest krótszy od najdłuższego? 
A. Pięć      B. Cztery      C. Trzy      D. Dwa

28. Ile miejsc w niemieckim Bundestagu zdobyłaby – przypuszczalnie – niemiecka Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot?   
A. kilka      B. kilkanaście      C. kilkadziesiąt      D. kilkaset

29. Czym rzucił Tichy jako zdalnik w gołą kobietę?   
A. Kamieniem      B. Chlebem      C. Kwiatem      D. Saperką

30. Skąd zatelefonował Tichy do Tarantogi po pomoc? 
A. Z San Jose      B. Z San Diego      
C. Z San Antonio         D. Z Santa Clara   

31. Co najsilniej działało grawitacyjnie na wiszący nad Flamsteedem lunostacjonarny statek Tichego przy założeniu, że masa statku wynosiła 44 tony? (trzeba porachować)
A. Słońce      B. Ziemia      C. Księżyc      D. Mars

32. W jakim nakładzie (liczba egzemplarzy) ukazało się pierwsze polskie wydanie „Pokoju na Ziemi”?
A. 50 000      B. 100 000      C. 150 000      D. 200 000

33. Sektor którego państwa usiłował zbadać Tichy jako drugi zdalnik?
A. Japonii      B. ZSRR      C. Francji      D. Włoch

34. Jakim sposobem – ostatecznie – Tichy porozumiewał się sam ze sobą? 
A. Niegramatyczną mową       B. Językiem głuchoniemych   
C. Alfabetem Morse’a      D. Nie porozumiewał się

35. Pod czym Tichy zakopał słój?
A. Pod księżycowym głazem      B. Pod kaktusem
C. Pod domem w Perth      D. Pod tachistoskopem

36. Gdzie miała siedzibę Lunar Agency?
A. W Europie      B. W Ameryce      
C. W Afryce      D. W Azji

37. Jak długo Tichy przebywał na Księżycu przemieszczając się między sektorami? 
A. Prawie dwa miesiące      B. Okrągły tydzień      
C. Niespełna dobę      D. Kilka godzin

38. Blondynka-pułapka była podobna do:
A. Dody      B. Marylin Monroe
C. Suzi Quattro      D. Matki Boskiej

39. Czym było oświetlone centrum podziemia japońskiego? 
A. Elektronicznymi robaczkami świętojańskimi      B. Diodami LED
C. Żarówkami      C. Świetlówkami

40. Ile koszul (męskich!) można uszyć z 18 metrów perkalu, jeśli na jedną wychodzi 7/8 metra?
A. 17         B. 18         C. 19         D. 20

Uprasza się o niepodawanie na forum numerów stron książki, na których znajdują się odpowiedzi.

Konkurs trwa http://www.ogroddoswiadczen.pl/lemoniada-2018 Tam jest też Regulamin oraz kierunkowe linki. Będą jeszcze dwa etapy (majowy i czerwcowy) oraz wrześniowy finał.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: lemolog w Kwiecień 11, 2018, 01:10:59 pm
32. W jakim nakładzie (liczba egzemplarzy) ukazało się pierwsze wydanie „Pokoju na Ziemi”?
A. 50 000      B. 100 000      C. 150 000      D. 200 000
Trzeba tak:
32. W jakim nakładzie (liczba egzemplarzy) ukazało się pierwsze polskie wydanie „Pokoju na Ziemi”?
A. 50 283      B. 100 283      C. 150 283      D. 200 283
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Kwiecień 11, 2018, 02:43:20 pm
Myślisz, Wiktorze, że o Lemoniadzie czytają za granicą?

Staszek
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: lemolog w Kwiecień 11, 2018, 02:50:20 pm
A ja skąd jestem?
(U nas w ZSRR mówili: Kurica nie ptica - Polsza nie zagranica. A jak w Polsce?)

Nie zapamiętaj dodać egzemplarze dodatkowe obowiązkowe (283) dla bibliotek...
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Kwiecień 11, 2018, 03:14:19 pm
Ty jesteś wyjątkowy wyjątek. Jedyny spośród siedmiu miliardów.

s.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Kwiecień 27, 2018, 07:39:46 pm
http://www.ogroddoswiadczen.pl/wyniki-konkursu-czytelniczego

R.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Maj 10, 2018, 07:13:52 pm
ETAP V

41. Czego dotyczy Prawo Tichego?
A. Obżarstwa                B. Celności strzału
C. Swędzenia                D. Rozumienia

42. Czym, według bogaczy, był wynalazek pana Guillotin?   
A. Rodzajem windy                B. Fragmentem linii produkcyjnej
C. Powiększonym przyborem do cygar              D. Szatkownicą

43. Jak nazywał się młody etnolog z pytania nr 25?  
A. Feyerabend               B. Russel             C. Popper            D. Finkelstein

44. Za pomocą czego sowa komunikowała się z myszą?   
A. Satelity           B. Karalucha                 C. Ajfona             D. Ćmy

45. Czy na prawdziwym Księżycu (nieliterackim, lecz fizycznym, 2018 AD) istnieje formacja geologiczna, w której – według Pana Lema – wylądował Tichy jako dyspersant?  
A. Tak                  B. Nie
C. Nie wiadomo             D. Inna odpowiedź

46. Kiedy Tichy poleciał na Księżyc?  
A. Wiosną           B. Latem              C. Jesienią           D. Zimą

47. Jak nazywał się zdalnik numer trzy?   
A. Lunar Excellent Module              B. Lunar Efficient Missionary
C. Lunar Excursion Mannequin                D. Lunar Exciting Model

48. Ile procent honorariów Tichego miał dostać Gramer?   
A. 20          B. 10          C. 6            D. 5

49. Około ilu kilometrów szerokości miał pas „ziemi niczyjej” między sektorem amerykańskim a francuskim w kraterze Flamsteed? 
A. 100 km           B. 50 km              C. 25 km              D. 10 km

50. Czym pachniał list Tarantogi do Tichego?
A. Bzem               B Rezedą             C. Lawendą                   D. Miodem
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Czerwiec 04, 2018, 05:38:19 pm
ETAP VI


51. W którym księżycowym morzu wylądował Tichy, gdy trafił do sektora japońskiego?   
A. Śmierci            B. Żyzności          C. Ognia              D. Spokoju

52. W której oficynie ukazało się pierwsze polskie wydanie „Pokoju na Ziemi”?  
A. Prószyński Media              B. Wydawnictwo Literackie
C. Czytelnik                  D. Gebethner i S-ka.

53. Nic tak nie męczy, jak co?  
A. Myślenie                   B. Oglądanie telewizji
C. Orgia               D.  Wypoczynek

54. Iloma zdalnikami dysponował Tichy podczas księżycowej misji? 
A. Szesnastoma            B. Siedemnastoma
C. Osiemnastoma          D. Dziewiętnastoma

55. Produkt militarny którego państwa nazwał Tichy hieną i szakalem?   
A. USA                B. Japonii            C. ZSRR              D. Niemiec

56. Nie ma Słowian bez czego? 
A. Rosołu            B. Barszczu                   C. Bigosu             D. Zsiadłego mleka

57. Czy Tichy palił papierosy?   
A. Nie                  B. Tak                 
C. Okazjonalnie            D. Nie wiadomo

58. Zadanie geometryczne. Niech średnica krateru Flamsteed wynosi 20 km. Oszacować, jak wysoko nad Księżycem wisiał statek Tichego, skoro – patrząc z niego gołymi oczami przez okno – cały krater Flamsteeda dałoby się przykryć opuszkiem palca?  
A. 8 km               B. 80 km              C. 800 km            D. 8000 km

59. Pocztówkę z czym wysłał Tichy do Laxa?  
A. Myszą             B. Sową               C. Lwem              D. Rybką

60. Na koniec która dłoń uścisnęła drugą dłoń? 
A. Prawa lewą               B. Lewa prawą             
C. Obie nawzajem                  D. Żadna żadnej

Uprasza się o niepodawanie na forum numerów stron książki, na których znajdują się odpowiedzi.

Konkurs trwa http://www.ogroddoswiadczen.pl/lemoniada-2018
Tam jest też Regulamin oraz kierunkowe linki. Będzie jeszcze wrześniowy finał.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Lipiec 03, 2018, 05:51:54 pm
Wprawdzie tegoroczna konkursowa książka opisuje wysiłki zmierzające do zapewnienia pokoju na Ziemi, lecz przecież niemal wszystko dzieje się na Księżycu. Dlatego Konkurs Towarzyszący będzie Księżycowy – w znaczeniu jak najbardziej dosłownym.

Trzeba mianowicie sfotografować Księżyc. Nie namalować, nie opisać, nie wydrukować w 3D, tylko zrobić zdjęcie. Technika fotografowania – dowolna, obróbka w fotoszopie i podobnych aplikacjach – wykluczona. Jedna osoba może przysłać co najwyżej trzy prace. Odbitki papierowe, format minimum 15 x 21 cm. Temat mejla: „Konkurs Księżycowy”, adres: ogrod[at]mim.krakow.pl, termin: do 20 sierpnia 2018.

Z wyjątkiem obróbki/przeróbki/podróbki elektronicznej, uczestnikom zabawy zostawiamy absolutnie wolną rękę, łącznie z użyciem teleskopów czy lornetek. Księżyc na konkursowym zdjęciu może być pierwszoplanowym samotnym głównym bohaterem, ale może też mieć dowolne towarzystwo/tło. Może być przedstawiony niczym Ikar ze słynnego obrazu Piotra Bruegla (wpisz w google). Może być w blasku Słońca, może być zaćmiony, może świecić szarą poświatą. Kompozycja może być wesoła i śmieszna albo posępna i melancholijna, co tam autorowi podchodzi. Może być cienki sierp i pyzata gęba, może być fotografowany nocą i za dnia, może prześwitywać przez las i odbijać się w wodzie. Warto w tym kontekście pamiętać o całkowitym zaćmieniu Księżyca 27 lipca!
Nagrody w konkursie to dwie markowe lornetki. Nikon i Yukon!!!
Życzymy ciekawych pomysłów :-)

http://www.ogroddoswiadczen.pl/konkurs-ksiezycowy-fotograficzny
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Wrzesień 08, 2018, 11:03:15 am
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na finał VIII Lemoniady, który rozpocznie się w krakowskim Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema jutro, to jest w niedzielę 9 września o godzinie 13:00.
Będę prowadził ten konkurs. Jury przygotowało 20 finałowych pytań (po 4 punkty za każde; patrz regulamin). W razie remisu - mogą zostać zadane pytania dodatkowe, nie związane z "Pokojem na Ziemi", ale związane z panem Lemem.
Potem zamierzam odwiedzić mogiłę Mistrza na Salwatorze.

R.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Wrzesień 09, 2018, 09:50:00 pm
01. Na ilu kontynentach był Stanisław Lem?      
A. Na trzech      B. Na dwóch
C. Na jednym      D. Nie wiadomo

02. Ile wynosił dolny pułap Strefy Milczenia?       
A. 15 km      B. 150 km      C. 1500 km``   D. 15 000 km         

03. Ile oczu-wizjerów miał drugi zdalnik?       
A. dwoje      B. czworo      C. sześcioro      D. ośmioro

04. Które urodziny Stanisława Lema przypadają we wrześniu 2018?
A. Dziewięćdziesiąt piąte      B. Dziewięćdziesiąte siódme
C. Dziewięćdziesiąte dziewiąte      D. Sto pierwsze   

05. Co musiał założyć Tichy przed wzięciem prysznica w rakiecie?
A. slipy      B. czepek      C. maskę      D. okulary

06. Którą kolejną Lemoniadą jest obecna Lemoniada?
A. Dziewiątą      B. Ósmą
C. Siódmą         D. Szóstą

07. Czy Stanisław Lem kiedykolwiek odwiedził Warszawę?   
A. Tak, wielokrotnie      B. Nie, nigdy      
C. Raz był w Warszawie, ale tylko przejazdem      D. Nie wiadomo

08. Około ilu lat miał Gramer?
A. 70      B. 60         C. 50         D. 40

09. Kim był Struman?
A. Cholerykiem         B. Sangwinikiem      
C. Melancholikiem      D. Flegmatykiem   

10. Po ilu morzach Stanisław Lem podróżował statkiem?
A. Trzech      B. Dwóch      C. Jednym
D. Nigdy nie podróżował po morzu

11. Co włożyła do dziecięcego wózka kobieta w czarnym szalu?
A. Pieluchy   B. Pistolet      D. Psa      D. Gaśnicę

12. Ile cyfr miały australijskie telefony?
A. 10      B. 9         C. 8         D. 7    

13. Co jadł w przydrożnej restauracji Tichy z kobietą podobną do Marylin Monroe?
A. Carpaccio      B. Filet z polędwicy z frytkami
C. Żurek z kiełbasą      D. Pizzę

14. Czy Stanisław Lem choć raz leciał samolotem?   
A. Tak, niejednokrotnie      B. Nie, nigdy
C. Tylko helikopterem      D. Nie wiadomo

15. Czym popił Tichy babkę z rodzynkami?
A. Herbatą      B. Mlekiem   C. Kawą      D. Kefirem

16. Ile stopni przekraczała temperatura okolicznych skał podczas trzeciego zwiadu?
A. 500      B. 1000      C. 1500      D. 2000

17. Z którego wydziału był Gramer?
A. Z czwórki      B. Z trójki
C. Z dwójki      D. Z jedynki

18. Którą potrawę zapewne umiał przyrządzić Stanisław Lem, jeśli przypuszczać na podstawie kulinarnych talentów Tichego?
A. Rosół z kury      B. Naleśniki/omlety
C. Zrazy wołowe      D. Jajecznicę

19. Na który palec Tichemu udało się założyć obrączkę?
A. mały      B. serdeczny      C. kciuk      D. środkowy

20. Dla zakłócenia łączności między statkiem a zdalnikiem potrzebne były biliony czego?
A. kalorii      B. watów      C. amperów      D. dżuli
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Wrzesień 09, 2018, 10:52:44 pm
Dodam, że na finale dzisiejszej Lemoniady pokazano w telewizorze - pierwszy raz w przestrzeni publicznej - niezwykle interesujący i nigdzie dotąd nie publikowany półgodzinny wywiad z Mistrzem sprzed dwudziestu lat, na temat internetu. Bardzo ciekawe wnioski!

R.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: maziek w Wrzesień 10, 2018, 09:10:00 am
Ale było to sławetne o idiotach?
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Wrzesień 10, 2018, 09:43:29 am
Jak prowadzący Konkurs, nie słuchałem z należną skupioną koncentracja i mogłem przepuścić. Nie wiem.
Ale namawiam Ogród, żeby tę półgodzinną mowę Mistrza do kamery wydał w postaci broszurki pod roboczym tytułem "Lem o internecie". Wtedy mielibyśmy pewność.

R.
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Q w Wrzesień 10, 2018, 12:41:00 pm
namawiam Ogród, żeby tę półgodzinną mowę Mistrza do kamery wydał w postaci broszurki pod roboczym tytułem "Lem o internecie".

A nie dałoby rady wrzucić tego wywiadu na JuTubę (a potem zlinkować w kąciku audiowizualnym ;) ) również?
Tytuł: Odp: Lemoniada 2018
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Wrzesień 10, 2018, 08:58:01 pm
----- Original Message -----
From: Stanisław Remuszko
To: Rafal Sworst
Cc: Krystian Gardian
Sent: Monday, September 10, 2018 11:35 AM
Subject: od Remuszki


Szanowni Panowie,
Gorąco namawiam do wydania broszury będącej - praktycznie - prostym stenogramem z wiadomego wywiadu.
Roboczy tytuł: "Lem o internecie"
Trzeba nagrać na dyktafon. To jest darmo.
Trzeba zrobić stenogram z tego nagrania (przepisać na kompie). Patrz: https://www.przepisywanie.com.pl/przepisywanie-cennik.html
To jest, powiedzmy, 5 zł za stronę. Obliczyłem, że pan Lem w ciągu pół godziny wygłasza około 30 000 znaków, co równałoby się niespełna 20 stronom. Koszt przepisania = około 100 zł.
Korekta, ustawienia, plan broszury (ja mogę) - darmo.
Profesjonalne łamanie, czyli tzw. pedef do duku - może 100 zł.
Okładka (zdjęcie z telewizyjnego nagrania + tytuł) - niechby 100 zł.
Druk 100 egzemplarzy broszury w formacie A-5 http://www.eikon.net.pl/druk_ksiazek-s37.html - powiedzmy, 200 zł.
Razem 100 + 100 + 100 + 200 = 500. 
Trudno mi wchodzić w Państwa buty, ale myślę, że tę dwudziestostronicową broszurę można by ALBO rozdawać (promocja Lema i Ogrodu) ALBO sprzedawać.
Cała broszura w stuosobowym nakładzie sprzedawana po 5 zł (cena zbliżona do ceny gazety codziennej) dałaby dochód 500 zł czyli stuprocentowy zwrot kosztów.
Gdyby rozeszła się błyskawicznie - można od ręki robić samofinansujace się dodruki.
 
Stanisław Remuszko
 
pjes: trzeba zadzwonić do autora nagrania i spytać go wprost, KIKEDY nagranie powstało. Jeśli nie pamięta, to można do tego dojść także na podstawie wypowiedzi Lema ("...w ostatnim numerze miesięcznika Scientific American...").
Można też byłoby zamieścić ciekawe posłowie, konfrontujące słowa Mistrza z końca lat dziewięćdziesiątych ze stanem dzisiejszym "dwadzieścia lat później"...