Polski > Hyde Park

Rzeź obyczajowa

<< < (72/72)

Q:
Biorąc pod uwagę jak wypada inteligentnie socrealistyczny, starający się prezentować spójną wizję przyszłości, i pogrywający z cenzurą, "Obłok..." można go stawiać za wzór producentom obecnego korporacyjnego chałturzenia...

Smok Eustachy:
Obłok nie jest socrealistyczny.
2.
https://twitter.com/J_Dobromilski/status/1672947458546991106
Refleksja nad sondażem Konfederacji.

Q:

--- Cytat: Smok Eustachy w Czerwca 25, 2023, 06:18:04 pm ---Obłok nie jest socrealistyczny.
--- Koniec cytatu ---

Nie jest - będąc. Tak to się bowiem składa, że wybitny autor (choćby jeszcze młody i niewyrobiony, jak Lem wtedy), nawet gdy zrealizuje wszelkie schematy jakiejś konwencji to i tak ją rozsadzi, i pozwoli sobie na niejednoznaczność, będącą naturalnym efektem szerszego spojrzenia*. Dlatego problemem korporacyjnego woke, jest nie tyle ideolo (każdy ma zresztą jakąś ideologię, czy filozofię, i jeśli tworzy, będzie to przebijało z jego dzieł w mniejszym czy większym stopniu), ile fakt, że zatrudniane są beztalencia, albo lenie, którym się nie chce. (To samo było zresztą z socrealizmem - większość go praktykujących albo była gorliwymi miernotami, albo traktowała rzecz jako chałturzenie, dlatego pamiętany jest jako zbiór gniotów, choć zdarzali się i dość zaczadzeni czy cyniczni - z pierwszej grupy choćby Majakowski, w obu znajdziemy znane rodzime nazwiska - by oddawać na wiadome usługi i pierwszorzędne talenty, co w przypadku poezji owocowało skażonymi arcydziełami. Ok, prawie arcydziełami, bo nieznośny poziom patosu i świadomość na czyją cześć te panegiryki robiły swoje.)

* W wypadku epiki i dramatu, liryka z natury bywa b. stronnicza.

Smok Eustachy:
Obłok jest o  cytuję za wiki "walkę klasową, sojusz robotniczo-chłopski, historię ruchu robotniczego, prostych robotników przy pracy, ujarzmianie przyrody przez człowieka itp."

2. Debata pluralistyczna skończyła się zanim się zaczęła: https://twitter.com/kayaszu/status/1674397876896649219

Smok Eustachy:
https://youtu.be/0zYS8OfPMQs
Dwa lewaki o mężczyznach.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej