Polski > DyLEMaty

Fantastyka polityczna

(1/4) > >>

Daniel:
Zastanawiam się jak widzicie świat oraz miejsce Polski w nim np. w roku 2029 lub później. mnie bardzo pochłania tworzenie takich wizji i zastanawiam się jakie wyobrażenia o świecie 2029 macie. A więc jeśli ktoś ma ochotę podzielić się swoimi przewidywaniami na ten temat i uwagami bardzo chętnie poczytam.

dzi:
ja humorystycznie zaczne

www.wielkarzeczpospolita.net

;)

Daniel:
Unia Europejska - zacieśnianie współpracy, od 2024 UE występuje jako jedno państwo (luźna federacja) a nie unia poszczególnych całkowicie suwerennych krajów. Począwszy od 2000 roku przystępowania nowych krajów: 2004 Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta i Cypr, 2008 Rumunia i Bułgaria, 2012 Chorwacja, 2016 Bośnia i Hercegowina, 2017 Czarnogóra, 2019 Turcja, 2022 Ukraina, Mołdawia, Albania, Serbia. Wzmocnienie roli militarnej UE na arenie międzynarodowej, częściowe pokonanie trudności gospodarczych choć brak realych szans na dogonienie gospodarki USA.

Polska - część Unii Europejskiej jako federacji. Wzrost stopy zyciowej, spadek bezrobocia, gospodarczy tygrys Europy Środkowej. Duży procent Polaków mieszkający na teranie wschodnich Niemiec (polonizacja wschodnich Niemiec), niektóre miasta zachodniej Polski wobec silnych związków z Niemcami i wymianą ludności na tym terenie wprowadziła podwójne nazewnictwo np. Wrocław (Breslau), Zielona Góra (Grunberg). Uczestnictwo Polaków w budowaniu tożsamosci Europy.
Język angielski, zaś na teranach zachodniej Polski także iemiecki w powszechnym użyciu obok języka polskiego.

Rosja - pozostaje jako oddzielne państwo lawirujące politycznie pomiędzy UE i sojuszem z Chinami i Indiami (bądź wyłącznie z Indiami). Rządy autorytarne które
zapoczątkował Putin lub demokratyczne i wtedy
skłanianie się ku UE. Uważam za bardziej rawdopodobną opcję putinowską.
Pokonanie zapaści gospodarczej choć w skali globalnej pozostaje coraz bardziej w cieniu (pod względem gospodarczym) nowych potęg, szczególnie Chin. Budowanie sojuszu przeciw wpływom amerykańskim z Chinami i Indiami (tzw. trójkąt azjatycki), przekształcony później w czworokąt azjatycki: Chiny, Rosja, Indie, Iran.
Następnie być może byc może rozpad czworokąta na dwa rywalizujące bloki (Chiny, Iran i Pakistan) oraz (Rosja, Indie i byc może kiedyś Japonia chroniąc się przed potęgą Chin w wypadlu osłabnięcia parasola USA)
). Powolne włączanie w skład Rosji niektórych republik postradzieckich np. Białorusi, Kazachstanu i Uzbekistanu.
Być może po roku 2025 secesja Obwodu Kaliningradzkiego i przyjęcie go do Uni Europejskiej.

Daniel:
Chiny - nowe supermocarstwo, lokalny hegomon, gospodarczy i militarny wyścig ChRL z USA. Do 2029 roku zbliżenie PKB do USA, od 1991 roku rozwój floty podwodnej w tym głównie okrętów o napędzie jądrowym i nosicieli rakiet międzykontynentalnych. Wyścig w badanaich kosmosu (wyparcie z 2 miejsca na 3 Rosji). Anektowanie lub podbój kolejnych krajów:
Tajwanu, Mongolii, Bhutanu, Nepalu, Kirgistanu,
niektórych wysp należących wcześniej do Indonezji i Filipin i być może później nawet Okinawy (w wypadku rozpadu sojuszu z Rosją i wojny z tym krajem także
Syberii).
Gospodarcza dominacja nad Tajlandią, gospodarcza oraz militarna nad pozostałymi krajami półwyspu Indochińskiego, sojusz z Malezją w opozycji do
Indonezji. Chiny w 2029 roku drugie pod względem militarnym, politycznym i gospodarczym po USA mocarstwo świata.

Indie - kolejne potencjalne supermocarstwo lub co najmniej lokalny hegemon. W 2029 roku w znaczeniu militarnym oraz gospodarczym będą zajmować podobną pozycję do dzisiejszych Chin. W 2029 najludniejsze państwo świata. Silny wzrost gospodarczy i wzrost znaczenia polityczno-militarnego. Dążenie do hegemonii w regionie oraz dominacji nad Pakistanem. Anektowanie lub podbój Sri Lanki oraz Bangladeszu. Być może jeszcze później po 2030 r.włączenie Pakistanu do Indii.
Wkroczenie na drogę podboju kosmosu: jako 5 kraj na Ziemii po Związku Radzieckim (później Rosji), USA, Chinach i Japonii wysyłają człowieka w w przestrzeń kosmiczną.

Iran - uzyskanie broni jądrowej, reformy gospodarcze i ostrożne reformy społeczne.

Japonia - wzmocnienie roli politycznej i militarnej po osłabieniu parasola USA. Zwiększenie wydatków na zbrojenia w reakcji na wzrost potęgi Chin i jadrowych zbrojeń Korei Północnej. Rozwój badań kosmicznych: Japonia w 2015 do 2019 roku wysyła w przestrzeń własnego astronautę jako 4 państwo na świecie.
Próby przeciwdziałania dominacji gospodarczej Chin.

Irak - demokratyczny kraj prozachodni i proamerykański

Izrael - powstanie na teranach okupowanych niepodległego państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie wschodniej, utworzenie strefy wonego handlu z inicjatywy Izraela i USA (w skład wchodzą: Izrael, Palestyna, Jordania, Liban, ewentualnie później Egipt). Wzrost znaczenia militarnego i gospodarczego w regionie.

USA - zmniejszenie pozycji gospodarczej (na rzecz Chin, Indii i krajów Azji Południowo Wschodniej), pozycji militarnej ( na rzecz Chin, Indii, Iranu, Unii Europejskiej i Japonii. Mimo wsztsko udało się utrzymać do 2029 roku 1 miejsce pod względem gospodarczym oraz militarnym na świecie. Wspólna wyprawa człowieka na Marsa (USA, Rosja, Japonia i UE) impulsem do odrodzenia gospodarczego i zachamowania spadku znaczenia pozycji międzynarodowej USA co  zapobiegło wysunięciu się Chin na pozycję pierwszą na świecie. Wzmocnienie znaczenia NAFTY i przyjęcie w jej skład kolejnych krajów (demokratycznej Kuby po śmierci Castro, innych krajów lądowych Ameryki Srodkowej i Panamy, a także Grenlandii po jej uzyskaniu niepodległości). Dodatkowy układ  o wolnym handlu rościągający się na Amerykę Północną i Południową. Jednak utrata części militarnych i politycznych wpływów w Ameryce Południowej na rzecz Brazylii i Argentyny. Coraz większa rola latynowskiej części społeczeństwa w USA i stałe powiekszanie się  liczby ludności hiszpańskojęzycznej. Wprowadzenie języka hiszpańskiego jako drugiego języka urzędowego obok angielskiego w części stanów USA.

Brazylia - nowe mocarstwo regionalne, uzyskanie broni jądrowej w tajemnicy przed USA, plany wysłania człowieka w kosmos w przyszłości.

dzi:
Dokladnie sie nie wczytywalem, ale fajne. Twoje?

ps: tez stawiam na Chiny ;) moze bedzie pierwsze z "dzialajacym" komunizmem

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej