Autor Wątek: REGULAMIN KONKURSU  (Przeczytany 11307 razy)

skrzat

  • YaBB Administrator
  • Senior Member
  • *****
  • Wiadomości: 357
    • Zobacz profil
REGULAMIN KONKURSU
« dnia: Października 30, 2018, 12:17:03 pm »
REGULAMIN KONKURSU Z LEMEM

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników konkursu KONKURS Z LEMEM (zwanego dalej Konkursem) oraz prawa i obowiązki organizatora Konkursu.

2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Literackie Wydawnictwo Literackie sp. z o.o.
ul. Długa 1, 31-147 Kraków, NIP: 676-21-16-135, REGON: 357052753, KRS: 0000012638

3. Fundatorami nagród są:
- fundatorem nagrody w postaci czytnika jest firma PocketBook International S.A reprezentowana w Polsce przez panią Karinę Sękowską, i podmiotem odpowiedzialnym za ich wydanie jest pani Karina Sękowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „PRcontext Karina Sękowska” z siedziba siedzibą w (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON: 146816412, NIP: 949-172-20-60.
- fundatorem nagród w postaci książek Stanisława Lema jest Wydawnictwo Literackie
- fundatorem koszulek jest serwis www.lem.pl

4. Patronami medialnymi są Krakow Miasto Literatury Unesco.

5. "Konkurs" oznacza konkurs, polegający na odpowiedzi na pytania ("Pytania"), dotyczące twórczości Stanisława Lema, zamieszczone na stronie www.forum.lem.pl oraz www.facebook.com/stanislawlem.

6. "Odpowiedzi" oznaczają odpowiedzi, które będą umieszczone w komentarzach pod postami zawierającym poszczególne Pytania na stronie www.facebook.com/stanislawlem..

§ 2 [Konkurs]

1. Konkurs trwa od 5 listopada roku do 9 listopada 2018 roku.

2. W tym czasie zadaniem uczestników Konkursu jest odpowiedź na Pytania zamieszczone na stronie www.forum.lem.pl, a następnie na www.facebook.com/stanislawlem.

3. Pytania będą publikowane codziennie ok. godziny 15 na forum.lem.pl (dostęp tylko dla zarejestrowanych użytkowników), a następnie na www.facebook.com/stanislawlem.

4. Każdego dnia zostanie opublikowane jedno pytanie. Organizator nie odpowiada za opóźnienie publikacji pytań oraz zastrzega sobie możliwość ich publikacji w innym terminie.

5. Odpowiedzi na Pytania można udzielać wyłącznie w komentarzach do posta na Facebooku, w którym zostało opublikowane pytanie.

6.  Jeden użytkownik może udzielić tylko jednej odpowiedzi na każde pytanie.

7. Autorzy Odpowiedzi otrzymają punkty:
- 3 punkty: najszybsza poprawna odpowiedź,
- 1 punkt: druga w kolejności poprawna odpowiedź,
- 1 punkt: najciekawsza bądź najbardziej oryginalna odpowiedź.

8. Punkty za odpowiedzi na kolejne pytania sumują się, maksymalna liczba punktów do zdobycia w Konkursie wynosi 15.

9. Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą sumarycznie najwięcej punktów, otrzymają:
a.) I miejsce: czytnik książek PocketBook Touch Lux 4
b.) II miejsce: komplet 17 książek w serii WL w miękkiej oprawie
c.) III miejsce: pakiet 3 książek Stanisława Lema + koszulka
d.) IV miejsce: do wyboru koszulka lub dowolna książka Stanisława Lema

10. W wypadku, gdy 2 osoby lub więcej zdobędą taką samą liczbę punktów, będzie decydować kolejno:
a.) liczba punktowanych odpowiedzi: wygrywa uczestnik, który udzielił większej liczby poprawnych bądź najciekawszych odpowiedzi,
b.) najszybsza poprawna odpowiedź: wygrywa ten uczestnik, który udzielił najszybciej poprawnej odpowiedzi na którekolwiek pytanie konkursowe.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia głosowania, do dnia 14 listopada 2018.

12. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.

13. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji Konkursu (w szczególności dotyczy to wysyłki nagród). Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników, wyłonienia zwycięzców oraz w celu przekazania nagród i odprowadzenia podatku, o którym mowa w § 4. Organizator zapewnia, że dane osobowe uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w innym celu niż określony w niniejszym ustępie. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia.

§ 3 [Nagrody]

1. Nagrodami przyznawanymi w Konkursie są:
a.) czytnik książek PocketBook Touch Lux 4
b.) komplet 17 książek w serii WL w miękkiej oprawie
c.) pakiet 3 książek Stanisława Lema + koszulka
d.) do wyboru koszulka lub dowolna książka Stanisława Lema

2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.facebook.com/stanislawlem. Osoby nagrodzone powinny się skontaktować w ciągu 14 dni z Organizatorem poprzez portal społecznościowy Facebook.com w celu umówienia terminu oraz sposobu odbioru nagrody.

3. Brak odpowiedzi zwycięzcy Konkursu w terminie dwóch tygodni od daty poinformowania o wynikach Konkursu skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.

4. W przypadku zbyt małej liczby uczestników Konkursu albo liczby poprawnych odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


§ 4 [Podatek dochodowy]

1. Organizator jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obowiązany jest do uiszczenia 10 % podatku dochodowego od wartości nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku o dochodowym od osób fizycznych. Uiszczenie powyższego podatku przez płatnika oznacza, że zwycięzca Konkursu nie musi w zeznaniu rocznym wykazywać korzyści, jakie osiągnął z tytułu wygrania nagrody w Konkursie. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu – wszelkie obowiązki przewidziane w Regulaminie obciążają Organizatora.

§ 5 [Postanowienia końcowe]

1. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na niniejszy Regulamin oraz akceptuje jego postanowienia.
2. Organizator ma głos ostateczny i decydujący, jakie Odpowiedzi są poprawne i/lub punktowane.
2. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Fundatorów nagród – przewidziane w Regulaminie - są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2018 roku.
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2018, 02:22:27 pm wysłana przez skrzat »