Stanisław Lem - Forum

Polski => Lemosfera => Wątek zaczęty przez: skrzat w Październik 24, 2018, 04:47:14 pm

Tytuł: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: skrzat w Październik 24, 2018, 04:47:14 pm
Taki konkurs planujemy wspólnie z Wydawnictwem Literackim przeprowadzić. Istotne może być to, że zarejestrowani użytkownicy na forum będą mieli bonus, w postaci wcześniejszego dostępu do pytań. Co sądzicie?


REGULAMIN KONKURSU "CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE"

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników konkursu CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE (zwanego dalej Konkursem) oraz prawa i obowiązki organizatora Konkursu.

2. Organizatorem konkursu jest ...
3. Fundatorami nagród są:
4. Patronami medialnymi są:
5. "Konkurs" oznacza konkurs, polegający na odpowiedzi na pytania ("Pytania"), dotyczące twórczości Stanisława Lema, zamieszczone na stronie www.forum.lem.pl oraz www.facebook.com/stanislawlem.
6. "Odpowiedzi" oznaczają odpowiedzi, które będą umieszczone w komentarzach pod postem zawierającym poszczególne Pytania na stronie www.facebook.com/stanislawlem.

§ 2 [Konkurs]

1. Konkurs trwa od ... roku do ... 2018 roku.

2. W tym czasie zadaniem uczestników Konkursu jest odpowiedź na pytania zamieszczone na stronie www.forum.lem.pl, a następnie na www.facebook.com/stanislawlem.

3. Pytania będą publikowane codziennie ok. godziny 15 na forum.lem.pl (dostęp tylko dla zarejestrowanych użytkowników), a następnie na www.facebook.com/stanislawlem.

4. Każdego dnia zostanie opublikowane jedno pytanie. Organizator nie odpowiada za opóźnienie publikacji pytań oraz zastrzega sobie możliwość ich publikacji w innym terminie.

5. Odpowiedzi na Pytania można udzielać wyłącznie w komentarzach do posta na Facebooku, w którym zostało opublikowane pytanie. Jeden użytkownik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

6. Autorzy poprawnych odpowiedzi otrzymają punkty. O ilości punktów decyduje kolejność (czas umieszczenia) odpowiedzi:
- 3 punkty: najszybsza poprawna odpowiedź,
- 2 punkty: druga w kolejności poprawna odpowiedź,
- 1 punkty: trzecia poprawna odpowiedź

7. Punkty za odpowiedzi na kolejne pytania sumują się, maksymalna liczba punktów do zdobycia w Konkursie wynosi 15.

8. Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą sumarycznie najwięcej punktów, otrzymają:
a.) I miejsce: czytnik książek
b.) II miejsce: komplet 17 książek w serii WL w miękkiej oprawie
c.) III miejsce:  pakiet 3 książek Stanisława Lema + koszulka
d.) IV miejsce: do wyboru koszulka lub dowolna książka Stanisława Lema

9. W wypadku, gdy 2 osoby lub więcej zdobędą taką samą liczbę punktów, będzie decydować kolejno:
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia głosowania, czyli do ...

11. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.

12. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji Konkursu (w szczególności dotyczy to wysyłki nagród). Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników, wyłonienia zwycięzców oraz w celu przekazania nagród i odprowadzenia podatku, o którym mowa w § 4. Organizator zapewnia, że dane osobowe uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w innym celu niż określony w niniejszym ustępie. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia.

§ 3 [Nagrody]

1. Nagrodami przyznawanymi w Konkursie są:

2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.facebook.com/stanislawlem. Osoby nagrodzone powinny się skontaktować w ciągu 14 dni z Organizatorem poprzez portal społecznościowy Facebook.com.

3. Brak odpowiedzi zwycięzcy Konkursu w terminie dwóch tygodni od daty poinformowania o wynikach Konkursu skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.

4. W przypadku zbyt małej liczby uczestników Konkursu albo liczby poprawnych odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

§ 4 [Podatek dochodowy]

1. Organizator jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obowiązany jest do uiszczenia 10 % podatku dochodowego od wartości nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku o dochodowym od osób fizycznych. Uiszczenie powyższego podatku przez płatnika oznacza, że zwycięzca Konkursu nie musi w zeznaniu rocznym wykazywać korzyści, jakie osiągnął z tytułu wygrania nagrody w Konkursie. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu – wszelkie obowiązki przewidziane w Regulaminie obciążają Organizatora.

§ 5 [Postanowienia końcowe]

1. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.
2. Organizator ma głos ostateczny i decydujący, jaka odpowiedź jest poprana dla danego pytania.
2. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Fundatorów nagród – przewidziane w Regulaminie - są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ... roku.
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Październik 24, 2018, 05:16:59 pm
Pomysł fajny...tylko punkt 9 - ważny a zbyt zagmatwany:)


Odpowiedzi tylko na facebooku? Dyskryminacja 8)

Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: skrzat w Październik 24, 2018, 05:27:40 pm
Pomysł fajny...tylko punkt 9 - ważny a zbyt zagmatwany:)


Odpowiedzi tylko na facebooku? Dyskryminacja 8)Racja, sam ten punkt 9 z trudem rozumiem ;-) Możliwość zamieszczania odpowiedzi również na forum jest raczej zbyt skomplikowana ze względów technicznych i formalnych.
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Remuszko w Październik 24, 2018, 05:45:07 pm
1. Uważam, że powinno być na starcie więcej konkretów. Teraz jest nazbyt mgliste.
2. Podzielam zdanie Ol.
3. Nawet jeśli fejs rządzi światem, to nasze Forum - choć prawie zmumifikowane - nie wypadło sroce spod ogona, i ja, na miejscu Pana Skrzata, wykorzystałbym znakomitą okazję, by je ożywić = zasilić świeżą krwią. Także za pomocą fejsa. Przynajmniej spróbować.
Dobrze życzę zmodyfikowanemu pomysłowi :-)

R.
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: skrzat w Październik 24, 2018, 05:59:50 pm
1. Uważam, że powinno być na starcie więcej konkretów. Teraz jest nazbyt mgliste.
2. Podzielam zdanie Ol.
3. Nawet jeśli fejs rządzi światem, to nasze Forum - choć prawie zmumifikowane - nie wypadło sroce spod ogona, i ja, na miejscu Pana Skrzata, wykorzystałbym znakomitą okazję, by je ożywić = zasilić świeżą krwią. Także za pomocą fejsa. Przynajmniej spróbować.
Dobrze życzę zmodyfikowanemu pomysłowi :-)

R.

Przecież cały ten projekt ma na celu ożywienie forum, stąd pomysł, aby pytania zamieszczać najpierw tutaj!
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: miazo w Październik 24, 2018, 06:15:45 pm
Mogłoby to być bardziej skuteczne, gdyby rzeczony bonus dla zarejestrowanych użytkowników był nie tyle w postaci wcześniejszego dostępu do pytań, lecz odpowiedzi!
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Październik 24, 2018, 06:28:43 pm
Pomysł fajny...tylko punkt 9 - ważny a zbyt zagmatwany:)


Odpowiedzi tylko na facebooku? Dyskryminacja 8)Racja, sam ten punkt 9 z trudem rozumiem ;-) Możliwość zamieszczania odpowiedzi również na forum jest raczej zbyt skomplikowana ze względów technicznych i formalnych.
Nagroda dodatkowa dla osoby, która na podstawie podanej punktacji i pkt 9 -jako pierwsza poda kto zajął miejsca 2-4...;)

No właśnie St...coś za coś...tu pytania - ówdzie odpowiedzi - kto chce się ścigać - musi się zarejestrować:)
W dwóch miejscach nie da się odpowiadać, bo ta szybkość premiowana.
Trudno - fejsbuk wydaje się jednak właściwszym miejscem na podawanie odpowiedzi.
Mogłoby to być bardziej skuteczne, gdyby rzeczony bonus dla zarejestrowanych użytkowników był nie tyle w postaci wcześniejszego dostępu do pytań, lecz odpowiedzi!
Trzeba iść na całość - może lepiej bonus w postaci dostępu do nagród? :-\;)

Psss Jeszcze jedno...nie wiem czy to zamierzone, ale nazwa konkursu mocno kojarzy do Killera: co Ty wiesz o zabijaniu...?;))
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Q w Październik 24, 2018, 06:39:55 pm
Regulamin jak regulamin, to pytania są ważne!  ::)

Choć również byłbym za możliwością odpowiadania także tu (acz domyślam się, że w grę wchodzi obawa, iż zmonopolizowalibyśmy wtedy konkurs, nie dając szans tym z FB, a o świeżą krew chodzi).
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 03, 2018, 04:34:01 pm
Cytuj
Psss Jeszcze jedno...nie wiem czy to zamierzone, ale nazwa konkursu mocno kojarzy do Killera: co Ty wiesz o zabijaniu...?;))
Wąszszssss...
A mi z;  "nie pytaj... a pytaj - co Ty możesz zrobić dla Ameryki"
No i pięknie!  :)
Mniej pięknie, że niezalog nic nie widzi na stronie głównej - znaczy żadnego konkursu poza tym dawnym.
To może być zniechęcające.
Nie da się tak zawichajstrować, że jest nagłówek dla wszystkich, a treść dopiero po zalogowaniu?
Choćby gdzieś tam, w działach hmm... podrzędnych, i tu delikatnie sugerowałbym zmianę etykietki  ;)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Q w Listopad 03, 2018, 06:47:37 pm
niezalog nic nie widzi na stronie głównej - znaczy żadnego konkursu poza tym dawnym.

Ano - dziwnie to wygląda. Po prawdzie myślałem, że skrzat eksperymentuje (w sensie: bada jak posługwać się endżinem, a konkretniej pewnymi jego dotąd nieużywanymi możliwościami) i dlatego raz dział konkursowy jest, a raz go nie ma. A skoro mnie to zmyliło, to tym bardziej Newbies mogą mieć kociokwik.

Nie da się tak zawichajstrować, że jest nagłówek dla wszystkich, a treść dopiero po zalogowaniu?
Choćby gdzieś tam, w działach hmm... podrzędnych

To chyba możliwe - widoczny dział główny i niewidoczny dział podrzędny z pytaniami?

Przy czym dział główny mógłby mieć stopkę niosącą informację o samym konkursie i ukrytym poddziale (tak jak Forum in Russian ma - smutną - sygnaturę ze słowami: The Russian Forum suffered the most during the conversion from YABB to SMF. We hope faithful members will revive it somewhat.).
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: skrzat w Listopad 03, 2018, 07:37:15 pm
Zaiste, taki był mój plan, żeby dział KONKURS Z LEMEM był widoczny dla wszystkich, a wątek z pytaniami dostępny dla zarejestrowanych użytkowników. Muszę jutro jeszcze poeksperymentować, na razie nie mam pomysłu, jak to zrobić: można modyfikować tylko ustawienia odnośnie całych działów. Jednak link z reklamy konkursu prowadzi prosto do właściwego działu: https://www.facebook.com/stanislawlem/photos/a.298350536962/10156730591216963/?type=3&theater
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 04, 2018, 12:42:47 pm
Zaiste, taki był mój plan, żeby dział KONKURS Z LEMEM był widoczny dla wszystkich, a wątek z pytaniami dostępny dla zarejestrowanych użytkowników. Muszę jutro jeszcze poeksperymentować, na razie nie mam pomysłu, jak to zrobić: można modyfikować tylko ustawienia odnośnie całych działów. Jednak link z reklamy konkursu prowadzi prosto do właściwego działu: https://www.facebook.com/stanislawlem/photos/a.298350536962/10156730591216963/?type=3&theater

A dział podrzędny? Jak powstały chyba przypadkiem: "Konkurs na recenzję II etap"? On jest widoczny dla wszystkich, a można go ustawić osobno. Chyba:) W każdym razie są osobne przyciski z wieloma opcjami "modyfikuj" i tam dobór użytkowników...

Hm...i nie wiem czy te wątki są w ogóle do prowadzenia rozmów i komentowania? Chyba nie - będzie bałagan. Info to info. Publikacja pytań, a komentarze może gdzieś...bo widzę, że St już zrobił dopisek:)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: skrzat w Listopad 04, 2018, 01:11:52 pm
Zaiste, taki był mój plan, żeby dział KONKURS Z LEMEM był widoczny dla wszystkich, a wątek z pytaniami dostępny dla zarejestrowanych użytkowników. Muszę jutro jeszcze poeksperymentować, na razie nie mam pomysłu, jak to zrobić: można modyfikować tylko ustawienia odnośnie całych działów. Jednak link z reklamy konkursu prowadzi prosto do właściwego działu: https://www.facebook.com/stanislawlem/photos/a.298350536962/10156730591216963/?type=3&theater

A dział podrzędny? Jak powstały chyba przypadkiem: "Konkurs na recenzję II etap"? On jest widoczny dla wszystkich, a można go ustawić osobno. Chyba:) W każdym razie są osobne przyciski z wieloma opcjami "modyfikuj" i tam dobór użytkowników...

Hm...i nie wiem czy te wątki są w ogóle do prowadzenia rozmów i komentowania? Chyba nie - będzie bałagan. Info to info. Publikacja pytań, a komentarze może gdzieś...bo widzę, że St już zrobił dopisek:)

Proste rozwiązanie, coś mnie wcześniej zaćmiło :-)

Edit: jednak nie, bo teraz niezarejestrowani użytkownicy nie wiedzą w ogóle, że taki dział podrzędny istnieje.
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 04, 2018, 01:30:35 pm
Konkurs jako dział normalny, widoczny dla wszystkich i tam jest wyjaśnione, że pytania będą widoczne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, a pytania jako podrzędny - niewidoczny dla gości...nie działa?

W aktualnościach jest widoczny o ile ktoś ma rozwiniętą tę opcję...przy zwiniętej niczego nie widać.
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: skrzat w Listopad 04, 2018, 01:56:20 pm
Konkurs jako dział normalny, widoczny dla wszystkich i tam jest wyjaśnione, że pytania będą widoczne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, a pytania jako podrzędny - niewidoczny dla gości...nie działa?

Tak działa, ale chyba jednak lepsze są obecne ustawienia: uczestnicy mają link do forum, w momencie kliknięcia na link otrzymują od razu informację, że zawartość jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Bo jeśli będą swobodnie wchodzić do środka działu, gdzie będzie ukryty dział podrzędny, to połowa z nich nie doczyta, że musi się zarejestrować, aby zobaczyć pytania.
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 04, 2018, 02:48:12 pm
Może faktycznie tak jest lepiej - w aktualnościach i log prosto do działu. Nie trzeba niczego szukać. Link z facebooka też działa.
Jedynie - konkurs jest kompletnie niewidoczny jeśli ktoś ma zwinięty panel z aktualnościami i logowaniem...

Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 04, 2018, 03:08:50 pm
O! Teraz widzę.  8)
Chyba tak jest optymalnie. Duże litery, link do matrixa...ok.
Cytuj
Jedynie - konkurs jest kompletnie niewidoczny jeśli ktoś ma zwinięty panel z aktualnościami i logowaniem...
Nowi, ten panel mają ustawiony bodaj z automatu? A jeśli już ktoś wyłącza... hmm...jego brocha.
Niebezpiecznie jest zwijać panel "aktualności" - można przegapić własny zgon i jak potem żyć?
Taki murek, a właściwie to takaMurek (śląska). Nie mylić z takimiMurakami.
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Q w Listopad 04, 2018, 07:16:06 pm
No, trochę dziwnie to wygląda, ale czytelności zastosowanemu rozwiązaniu odmówić nie sposób  :).

Ale... Odnosząc się do:
4Proste rozwiązanie, coś mnie wcześniej zaćmiło :-)

Edit: jednak nie, bo teraz niezarejestrowani użytkownicy nie wiedzą w ogóle, że taki dział podrzędny istnieje.

Na wszelki wypadek powtórzę raz jeszcze ;):
może by tak dać widoczny dla wszystkich dział konkursowy, a w nim ukryty dział podrzędny z pytaniami? I ten górny link ustawić do podrzędnego właśnie..

ps. Na dniach naliczyłem ok. 5 nowych nie-spambocich rejestracji. Ani chybi Konkursowicze...
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 04, 2018, 10:29:20 pm
Niebezpiecznie jest zwijać panel "aktualności" - można przegapić własny zgon i jak potem żyć?
Taki murek, a właściwie to takaMurek (śląska). Nie mylić z takimiMurakami.
Jak? Normalnie - do pogrzebu... ::)
Cytuj
Nowi, ten panel mają ustawiony bodaj z automatu? A jeśli już ktoś wyłącza... hmm...jego brocha.
Rajt...nie można zbytnio ułatwiać...minimalny sprawdzian na orientację w terenie;)

Muszę powiedzieć, że ciekawa jestem pytań - zwłaszcza, że punktowane mają być odpowiedzi - najciekawsze...
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 05, 2018, 04:50:37 pm
Cytuj
Muszę powiedzieć, że ciekawa jestem pytań - zwłaszcza, że punktowane mają być odpowiedzi - najciekawsze...
;D  Ubawiony..
Pytaniem.
Troszkę trzeba było się naszukać (5 minut), ale warto było. Szkoda, że nie mam tegotam .. facezbuka (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbuk)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 05, 2018, 05:36:29 pm
Cytuj
Muszę powiedzieć, że ciekawa jestem pytań - zwłaszcza, że punktowane mają być odpowiedzi - najciekawsze...
;D  Ubawiony..
Pytaniem.
Troszkę trzeba było się naszukać (5 minut), ale warto było. Szkoda, że nie mam tegotam .. facezbuka (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbuk)
Dokładnie. Musimy założyć jakiegoś firmowego 8);)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Q w Listopad 05, 2018, 05:44:28 pm
;D  Ubawiony..
Pytaniem.
Troszkę trzeba było się naszukać (5 minut),

No, fajne. Nieoczywiste takie (żadnych tam sepulek czy jajecznic). Na ile można po jednym pytaniu oceniać, mam wrażenie, że konkurs ma zachęcać do naprawdę głębokiego wczytania się w Lema, a zarazem zauważenia głębi Lemowej myśli, nieoczywistości Mistrzowych skojarzeń, no i stwierdzenia mimochodem, że lemowski humor wyborny jest...

Musimy założyć jakiegoś firmowego 8);)

Eeetam, mieszać Lema ze zbukami... ;)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Lieber Augustin w Listopad 05, 2018, 08:31:36 pm
Troszkę trzeba było się naszukać (5 minut), ale warto było...
5 minut? Ależ zuch z Ciebie, livie! Respect! :)
Mnie zajęło to godzinę z hakiem. Najpierw podejrzenie padło na "Zasadę antropiczną", esej z r. 1989.
Aż przypomniłem sobie "Bibliotekę..." i "Holocaust".
...kłania mi się dobry doktor Alzheimer...
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 05, 2018, 10:51:10 pm
Cytuj
Dokładnie. Musimy założyć jakiegoś firmowego 8);)
Może facezlipy?  ;)
Cytuj
5 minut? Ależ zuch z Ciebie, livie! Respect! :)
Daj spokój...była podpowiedź. To konkurs reklamujący konkretną książkę.
A ta ma spis treści.
A w nim - sam zerknij - końcówka działu nauka;
https://solaris.lem.pl/blog/diabel-i-arcydzielo/ (https://solaris.lem.pl/blog/diabel-i-arcydzielo/)
Tak się składa, że mam na podorędziu "Bibliotekę.." a ona cienka i to niedaleko od brzegu jest... ta szyjka z denkiem. ;)
Potem już tylko wertowanie, a w wertowaniu mam wprawę.
Cytuj
...kłania mi się dobry doktor Alzheimer...
Jeśli pamiętasz jego nazwisko, to nie tak źle.
Zaczontek.  8)
Pierwszy etap;
Jak nazywa się ten Niemiec co mi wszystko chowa?
Taki dowcip.
To pociągnę odnetem
Drugi etap;
Pewien facet trochę już starszy, zaczynał mieć zaniki pamięci.
Kiedyś na spotkaniu z przyjaciółmi u niego w domu zaczął opowiadać, że teraz leczy się u takiego dobrego lekarza.
Na to goście, że też by chcieli i jak się ten lekarz nazywa:
- No właśnie miałem na końcu języka... pamiętacie może, był taki grecki poeta, w starożytności, taki ślepy...
- No był, Homer. To co, ten lekarz ma na nazwisko Homer?
- Nie, nie! On napisał taką epopeję, o tym jak Grecy się tłukli pod takim miastem w starożytności, które próbowali zdobyć.
- No tak, zdobywali Troję. To co, ten lekarz się jakoś podobnie nazywa? Albo mieszka na takiej ulicy?
- Nie, nie, nie! Tam był taki wódz, tych, no, Greków, taki główny.
- Agamemnon?
- O o o! No i on miał brata.
- Menelaosa. Ale co to ma wspólnego z lekarzem?
- Zaraz mówię. I tam był taki wódz trojański, który temu Mene... jak mu tam, uprowadził żonę.
- Aaaa, Parys! Ten lekarz nazywa się Parys?
- Nieeeee! Nie! Ta żona, co on ją uprowadził, to jak miała na imię?
- Helena.
- No właśnie, Helena! Helenkaaaaaaaaa - woła do żony w kuchni - jak się nazywa ten mój lekarz?

Jest też trzeci etap, ale...oj, zapomniałem  :)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 06, 2018, 04:45:15 pm
Cytuj
Ależ zuch z Ciebie, livie!
Gapa nie zuch, nawet nie pionier. Zadowolony zatrzymałem się na butelce od szampana (pustej) co to wpada do pokoju staruszki i nawet się nie zbija, a trzeba było pociągnąć kilka stron dalej - do likieru.
I tak to jest z tym wertowaniem.
Jednak żłób nie dla mnie.  :(
stary Werter  ;)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 06, 2018, 04:59:13 pm
Cytuj
stary Werter  ;)
;D
Cierpisz? :-\

Cytuj
Dokładnie. Musimy założyć jakiegoś firmowego 8);)
Może facezlipy?  ;)
Tja...zakorzenione w Polsce - to drzewo;)
Lipnaface - to i lipny cytat;)
Drugi w kolejności to ten z testu narodowego...trzeba było go przepuścić przez konkurs;)
http://forum.lem.pl/index.php?topic=172.msg74781#msg74781 (http://forum.lem.pl/index.php?topic=172.msg74781#msg74781)
Oczywiście odpowiedzi z tv nie dostałam...
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 06, 2018, 09:17:23 pm
Cytuj
    stary Werter  ;)
;D
Cierpisz? :-\
Jak wszyscy.
Inną drogą, że nikt jeszcze nie dorobił sekwela do młodego W?
(który oczywiście musiałby w tym celu jakoś przeżyć samobójstwo) I np. już zgrzybiały spotyka swoją Lottę po lottach, albo jakoś inaczej  :)
Cytuj
Drugi w kolejności to ten z testu narodowego...trzeba było go przepuścić przez konkurs;)
Nie podpowiadasz aby troszkę?  ;D
To wielka odpowiedzialność.
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 06, 2018, 11:40:08 pm
Cytuj
    stary Werter  ;)
;D
Cierpisz? :-\
Jak wszyscy.
Inną drogą, że nikt jeszcze nie dorobił sekwela do młodego W?
(który oczywiście musiałby w tym celu jakoś przeżyć samobójstwo) I np. już zgrzybiały spotyka swoją Lottę po lottach, albo jakoś inaczej  :)
A chciałam popocieszać [popo? jąkam się z wrażenia...]...ale skoro "jak wszyscy";)
Tja...po lottach to mógłby tego nie zdzierżyć i ponownie dokonać autodestrukcji;)
Nie podpowiadasz aby troszkę?  ;D
To wielka odpowiedzialność.
Zasiałeś...w ogóle mi to nie przyszło do głowy, bo odpowiedzi pojawiły się w pierwszej godzinie...teraz jest ich 28, a liczy się pierwsza...hmmmm... :-\
Z czego jedna - pana Bartoszka Górskiego - puentuje lipnegobooka;)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: skrzat w Listopad 07, 2018, 03:33:14 pm


Czy w tym wywiadzie nie pada przypadkiem ten cytat o "idiotach w Internecie"?
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: skrzat w Listopad 07, 2018, 04:10:06 pm
OK, sprawdziliśmy, rzeczone słowa nie pojawiają się, szukamy dalej  :-\
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 07, 2018, 04:17:28 pm
Cytuj
Czy w tym wywiadzie nie pada przypadkiem ten cytat o "idiotach w Internecie"?
OK, sprawdziliśmy, rzeczone słowa nie pojawiają się, szukamy dalej  :-\
Ale co tu szukać - akcja była na cztery fajerki, łącznie z tym
Cytuj
Pisałam do P. Zemka ... cisza
a jak tam poszukiwania? Filologia na UMK rozkłada ręce. Też są bezradni.
Już opadam z sił ...
Tu całość na kilka stron
https://forum.lem.pl/index.php?topic=855.0 (https://forum.lem.pl/index.php?topic=855.0)
Zatrudnili się najtwardsi werterzy, wręcz weterani wertestwa - I co?
I nic.
Także ..  8)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 07, 2018, 05:12:33 pm
Jednak ten wywiad rzeczywiście krąży wokół tematu idiotów i internetu...przy czym słowa o idiotach wypowiada prowadzący - w kontekście konstruktorów: wszyscy idioci i nie ma prawdziwych konstruktorów...
Lem zaś o internecie: te wszystkie internety...wśród rzeczy, które go zasmucają...obrona przed netem - wiadomo: skrzat (który przy okazji przeszedł test - może nie Voighta-Kampffa, a Lema - nie jest androidem;)
Dużo o ludzkiej głupocie...może ktoś tak to powiązał? I puścił w świat? A może to prowadzący wywiad? Lem powiedział coś poza kamerą? A naciski w kierunku ludzkiej głupoty były...
Mnie jednak dalej bawi, że Lem nigdy tego nie powiedział;)

Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Q w Listopad 07, 2018, 05:19:40 pm
Zatrudnili się najtwardsi werterzy, wręcz weterani wertestwa - I co?
I nic.
Także ..  8)

Tym większa heca by była, gdyby cytat okazał się prawdziwy (jak to w jednym kabarecie powiedzieli: to jakby odkryli potwora z Loch Ness na Mazurach ;) ).

A propos - przeczytałem dzięki uprzejmości forumowicza ze startrek.pl, który mi link podesłał, taki oto tekst:
https://konkret24.tvn24.pl/rozrywka,113/przyszywane-niechciane-wypowiedzi-klasykow,879740.html
Przemyślawszy o czym mowa, mam wrażenie, że w obecnej dobie takie fejki kolportować znacznie łatwiej, ale i większe szanse zweryfikowania stopnia ich autentyzmu istnieją - któż tam sprawdzi co naprawdę powiedział Cambronne, albo co wyrwało się konającemu Nelsonowi - a dziś pewnie który z przytomnych takie zajścia/zejścia by dyskretnie telefonem nagrywał i - volia!
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 07, 2018, 06:50:55 pm
Na tropach śladów

Członek OPZZRiOR Wiesław Gryn:

Panie ministrze, my tak trochę mówimy jak z Lema, trochę science fiction a ja chciałbym w krótkich żołnierskich słowach – ja dwa słowa i pan dwa słowa: ile jednostek transportu zostało zawrócone z granicy wschodniej z tego powodu, że były złej jakości towar, towar paszowy?


Ale gdyby pogrzebać...przepraszam, powertować kawałek w bok tego?
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult (http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult)
Bo chyba cóś znalazłem - tytuł dwusłowny w mnogiej?
Aprop cytatów - zawsze zdumiewała mnie twardość i hart Cezara - który po otrzymaniu 23 ciosów sztyletami, miał jeszcze siłę się dziwić.
I to jak dostojnie! Po łacinie!  :)
I TY dziecię!?
(ech...a to po grecku jednak)
Powinien dostać Oskara za główną rolę męską, tak mi się...
A z innej strony - już z Aurory wystrzał padł?
Padł, jakoś tak po południu (stoi, że 21;40), ale mgła była wielka i stłumiła, żaden marynarz w tieleniaszce, nie sołdat pawłowskiego pułku nie ruszył, tym bardziej nie zdobył.. ot, lichota.
Chyba co z poślizgiem będzie... 8)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Q w Listopad 09, 2018, 05:28:22 pm
Dzisiejszy hardkor jest b. prosty ;). (Tak, wychodzi na to, że pierwsze pytanie było najtrudniejsze, i w istocie brawo dla liva.)

Nawiasem: skrzacie, "Historia jednego pomysłu" to wczesna wersja "Nowej..."? (Pytanie zadaję głupio-naiwne, ale tak naprawdę liczę, że nam cokolwiek o historii ewolucji w/w pomysłu-"Pomysłu" opowiesz z pozycji (pierwszego ;) ) Sekretarza.)

Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 09, 2018, 09:48:30 pm
Cytuj
i w istocie brawo dla liva.)
O - a za co?
Fajny konkurs - skrzat, spręż się i częściej rób.   8)
Chociaż nie brałem udziału, przez 5 dni fajna zabawa była. Czasem wystarczyło poszperać w głowie, a czasem trzeba było gdzie indziej.
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Q w Listopad 09, 2018, 10:57:43 pm
O - a za co?

Za to samo, co napisałeś LA, że nie ma za co, skromnisiu ;). Pozostałe były bułkowozmasłowe.

Chociaż nie brałem udziału, przez 5 dni fajna zabawa była.

Noo, sport z pozycji kibica przed telewizorem też bywa fajny  8).
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: skrzat w Listopad 09, 2018, 11:26:45 pm
Dzisiejszy hardkor jest b. prosty ;). (Tak, wychodzi na to, że pierwsze pytanie było najtrudniejsze, i w istocie brawo dla liva.)

Nawiasem: skrzacie, "Historia jednego pomysłu" to wczesna wersja "Nowej..."? (Pytanie zadaję głupio-naiwne, ale tak naprawdę liczę, że nam cokolwiek o historii ewolucji w/w pomysłu-"Pomysłu" opowiesz z pozycji (pierwszego ;) ) Sekretarza.)

"Historia jednego pomysłu" jest datowana na Maj 1978, czyli jest późniejsza od "Nowej Kosmogonii".
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Q w Listopad 10, 2018, 09:05:27 pm
Dzięki za wyprowadzenie z błędu. Coś więcej można prosić? ;)

ps. W sprawie awruka muszę się czepnąć, różne internetowe słowniki (którym nie wierzę na słowo, ale i nie wykluczam, że mówią prawdę) wskazują, że lepszy od węgierskiego byłby górnołużycki. Tam ponoć nawet w na v zmieniać nie ma potrzeby. (Mamy na Forum speca od w/w języka, który może to potwierdzić?)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 17, 2018, 07:02:43 pm
Fajny konkurs - skrzat, spręż się i częściej rób.   8)
Bardzo fajny...przy okazji: również gratuluję wszystkim uczestnikom - a zwłaszcza zwycięzcom...jeszcze parę takich i założę fejsbuka 8)

Myślę, że pomysł na kolejny konkurs można wypożyczyć od samego Lema:)
Poczytuję akurat Planetę LEMa i w tekście "Mówi głos w ciemności" mamy gotowy przepis na konkurs literacki:

Gdyby była w Polsce uczelnia kształcąca pisarzy (los nam tego oszczędził) i gdyby złośliwy traf uczynił mnie asystentem przy katedrze budowy postaci, myślę, że na egzaminie konkursowym dałbym adeptom takie chyba zadanie: Człowiek niestary, lecz czujący już zmęczenie tuż po przebudzeniu – od pewnego czasu nie doznaje satysfakcji przy zaspokajaniu swych namiętności.
Nigdy zresztą nie były to namiętności, raczej zamiłowania, lecz teraz i one pustoszeją, zostają po nich tylko formy zewnętrznego nawyku. Pogardzał otoczeniem zawsze, lecz było mu potrzebne jako trampolina – teraz tylko jako tampon pustki. Zaczyna się zmuszać do swady, do gry, lecz im żywiej działa, tym bardziej odczuwa pustkę; szuka nowych bodźców. Nie wyeksploatował siebie do końca; w głębi duszy jest okrutny, tam mieszczą się jeszcze pewne rezerwy, ale nie może do nich dotrzeć. Nie rozumie dlaczego; brak mu konwencjonalnych oporów etycznych, nareszcie dopuszcza się czynu, który, ujawniony, otrzymałby miano podłości; nie będzie ujawniony – to pewne. Sytuacja, która przyniosła momentalne ożywienie, we wspomnieniu budzi niesmak. Żadnych wyrzutów; wszystko letnie. Wszystko zblakło. Żywy pozostał tylko strach przed śmiercią, nieznana dotąd nowość. Strach przychodzi atakami; poza nim jest nuda. Pewnego wieczoru, w przystępie paniki, która chwyciła go wobec perspektywy powrotu do pustego mieszkania, przysiada się w kawiarni do człowieka właściwie niemal obcego i nawiązuje byle jaką rozmowę. Tamten nie okazuje zachwytu, spieszy się może gdzieś. Trzeba odejść. Wie o tym, lecz zostaje. Sytuacja puchnie. Czuje, że musi przestać mówić, nie może; mówi, mówi, byle mówić: „Boże, cóż za upokorzenie” – myśli i gada dalej. Nareszcie nie ma w nim już miejsca nawet na refleksje; płaszczy się jak pod prasą. Przez cały czas – „towarzyska rozmowa”.
Otóż zadanie brzmi: należy napisać tylko to, co on mówi. Muszą to być, naturalnie, rzeczy obojętne, neutralna gadanina o gładkiej powierzchni; mimo to trzeba czytającemu zasygnalizować w tej wypowiedzi nakreśloną powyżej formułę postaci. Czyli: nie ujawnić, bo to niemożliwe, ale milcząco dać do zrozumienia, do odczucia, tak by pozostało wrażenie pustyni za ścianką bardzo cienką, lecz zatrzymującą wzrok; uczucie, że za banalnymi słowami czyha chęć wyznania, intymnego do nieprzyzwoitości; cofa się i znów powraca; zbliża i oddala, lecz do głosu nie dochodzi. To nie wszystko. Kiedy po pewnym czasie mówiący popełni samobójstwo, od tego faktu padnie światło, w którym elementy towarzyskiej konwersacji przegrupują się, nabierając znaczenia zwiastunów klęski. Stanie się zrozumiałe, że wtedy, w kawiarni, ten człowiek był już właściwie bliski podobnej decyzji. Zapewne sam o tym nie wiedział.
Problem wydaje się raczej trudny, ale to właściwie elementarz, cząstka znacznie większych mozołów konstruktorskich pisarza. To tylko jedna nitka osnowy; jeśli się chce zobaczyć, jak „robi się” podobne rzeczy, trzeba sobie zakreślić i przeczytać w Zbrodni i karze wypowiedzi, którymi Dostojewski wprowadza Swidrygajłowa.


Trudny elementarz...ciekawe czy ktoś by się odważył?:)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 17, 2018, 07:32:30 pm
Cytuj
Myślę, że pomysł na kolejny konkurs można wypożyczyć od samego Lema:)
Cytuj
Otóż zadanie brzmi: należy napisać tylko to, co on mówi.
Cytuj
Trudny elementarz...ciekawe czy ktoś by się odważył?:)
Znaczy, że trzeba napisać więcej niż pięć zdań!? (gdzie ikonka trwogi?)
Nie wiem, jaka nagroda wynagrodzi taaaaki wysiłek.  :)
Dobra, przestaję krakać  8)
to tylko mimowolna forma zewnętrznego nawyku - rytuał.
Całkiem smaczne te czipsy, choć mówią, że niezdrowe, ale ja tam nie słucham takich drętwych gadek.
Zasygnalizowałem uporność postaci, a jednocześnie jej banalność  :D
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 17, 2018, 08:42:03 pm
Niektórym się zdarzało te "więcejniżpięczdań", hę?:)
http://forum.lem.pl/index.php?board=9.0 (http://forum.lem.pl/index.php?board=9.0)
Nagroda....sława...i fortuna w przyszłości;)

Ale tu powstaje pytanie gdzie podział się dział, który chciałam zalinkować tym textem - z recenzjami z 2011 roku?  Chmura wygrał - o ile pamiętam - i napisała więcej niż 5 zdań:)
Chyba został rozproszony w "Forum po polsku":
http://forum.lem.pl/index.php?topic=854.0 (http://forum.lem.pl/index.php?topic=854.0)
Szkoda...może by go złożyć?

Całkiem smaczne te czipsy, choć mówią, że niezdrowe, ale ja tam nie słucham takich drętwych gadek.
Masz początek monologu...;)))
Teraz podkreśl nudę i kronikę zapowiedzianej śmierci;)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: liv w Listopad 17, 2018, 09:18:48 pm
Cytuj
Niektórym się zdarzało te "więcejniżpięczdań", hę?:)
Dlatego piszę, że kraczę, co jest mimowolną...i tak dalej.
Jasne, że TO się zdarza.  :)
Cytuj
Ale tu powstaje pytanie gdzie podział się dział, który chciałam zalinkować tym textem - z recenzjami z 2011 roku?  Chmura wygrał - o ile pamiętam - i napisała więcej niż 5 zdań:)
Chyba został rozproszony w "Forum po polsku":
http://forum.lem.pl/index.php?topic=854.0
Szkoda...może by go złożyć?
O, faktyczne, spadł na stronę 12, a tam i moja rzeźba była. Ubodźnięty osobiście wnioskuję o przywrócenie wyżej, choćby do stosownego fragmentu "dziale podrzędnym".
Cytuj
Teraz podkreśl nudę i kronikę zapowiedzianej śmierci;)
Dowcip się przypomniał;
Nauczycielka od j.polskiego wchodzi do klasy i mówi:
- Zadam wam teraz do napisania wypracowanie w którym musi występować:
-wątek religijny,
-wątek historyczny,
-wątek miłosny,
-wątek detektywistyczny.
No to zaczynajcie pisać. Wszyscy zaczęli pisać, a Jasiu siedzi i huśta się na krześle. Nauczycielka podchodzi do niego i pyta się go:
- A ty Jasiu już napisałeś?
- Tak
- A mógłbyś nam przeczytać co napisałeś?
No i Jasiu zaczął czytać:

O mój Boże! - wątek religijny
Westchnęła Hrabina - wątek historyczny
Zaszłam w ciążę - wątek miłosny
Ale nie wiem z kim - Wątek detektywistyczny.
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 18, 2018, 01:52:56 am
 :D
No właśnie - jeszcze kilka wątków wpleciesz i masz zadany monolog;)

Jasne, że ten konkurs nie byłby bułką z masłem...ale na 2021? :-\
Cytuj
O, faktyczne, spadł na stronę 12, a tam i moja rzeźba była. Ubodźnięty osobiście wnioskuję o przywrócenie wyżej, choćby do stosownego fragmentu "dziale podrzędnym".
Zgrupowałam wszystkie recenzje w jednym wątku - pozostałych scalić nie można, bo wyjdzie groch z kapustą i grzybami. Trzeba by zrobić osobny dział albo coś podrzędnego i je do niego przenieść - a tego wolę nie ruszać...i tak troszkę pomieszałam :-[
http://forum.lem.pl/index.php?topic=821.msg74986#new (http://forum.lem.pl/index.php?topic=821.msg74986#new)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Q w Listopad 18, 2018, 02:23:06 am
Zgrupowałam wszystkie recenzje w jednym wątku - pozostałych scalić nie można, bo wyjdzie groch z kapustą i grzybami. Trzeba by zrobić osobny dział albo coś podrzędnego i je do niego przenieść - a tego wolę nie ruszać...i tak troszkę pomieszałam :-[

Również jestem za działem podrzędnym (z tego co widzę, to zadanie dla Sup... znaczy... skrzata ;)) z każdą recenzją jako - docelowo - osobnym wątkiem. Jak taki dział powstanie mogę w wolnej chwili poprzenosić/powydzielać co trzeba (chyba, że kto z również posiadających stosowne uprawnienia mnie wyprzedzi w tej robocie).

(Dział tytułowego konkursu też by chyba wypadało upodrzędnić za jakiś czas, czyniąc go częścią "Forum po polsku".)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 18, 2018, 02:50:54 am
Po namyśle: może fajnie by było zostawić dział "Konkursy" (w miejsce tego "Konkursu z Lemem") i w nim zrobić działy podrzędne i poprzenosić tam wszystkie konkursy związane z Lemem, które się odbyły? Także ten ostatni.
W zasadzie nie wiem dlaczego wyskoczył ten dział podrzędny w "Forum po polsku" - zaczynający się od II etapu...jest taki trochę - ni przypięty, ni przyłatany?:)
Już się do niego przyzwyczaiłam, ale nie umniejsza to jego dziwności;)
Przy okazji można by w końcu uporządkować "Forum po polsku" - zrobić z niego dział tylko okołolemowy - a reszta do HP.

Technicznie mogę to zrobić, ale jest to głęboka ingerencja w forum, właściwie zmiana strony głównej i działów - dlatego no way - trzeba poczekać co powie i zrobi skrzat - kiedyś wspominał o porządkach na forum:)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: Q w Listopad 18, 2018, 12:00:14 pm
Po namyśle: może fajnie by było zostawić dział "Konkursy" (w miejsce tego "Konkursu z Lemem") i w nim zrobić działy podrzędne i poprzenosić tam wszystkie konkursy związane z Lemem, które się odbyły? Także ten ostatni.

W sumie niezłe wyjście. Chyba żeby zachować obecny dział podrzędny, ale przemianować, a w nim zrobić dwa działy pod-podrzędne, dla obu edycji konkursu? Jest to technicznie wykonalne?

Przy okazji można by w końcu uporządkować "Forum po polsku" - zrobić z niego dział tylko okołolemowy - a reszta do HP.

Uchodziłem tu swego czasu za czołowego zamordystę ;), ale nie jestem stuprocentowo przekonany do idei tak radykalnego porządkowania. Tj. są niewątpliwie w niniejszym dziale wątki, które zdryfowały w takim kierunku, że nic wspólnego z Lemem w obecnym kształcie nie mają (poza tym, że Lemowcy w nich piszą ;)), i je by należało przenieść bez litości, ale z drugiej strony skłonny jestem, iż sądzić dyskusje dotyczące spraw, które Lema zajmowały (i bez znaczenia, czy są to tematy wysokie - np. futurologia, astronautyka, twórczość Dostojewskiego, czy względnie niskie - dajmy na to - filmy SF... w większości, "Star Trek") prawo bytu w dziale "Forum po polsku" mają*.

* Tak, wiem, że tym sposobem da się bronić lemowskości wątku o chałwie (jeśli ktoś go założy), ale powiedzmy, że jest jeszcze kryterium zdroworozsądkowe. (Poza tym wiele zależy jeszcze od tego, jak się o owej chałwie będzie gadać.)
Tytuł: Odp: konkurs CO TY WIESZ O STANISŁAWIE LEMIE
Wiadomość wysłana przez: olkapolka w Listopad 18, 2018, 03:50:21 pm
Może racja z tym "Forum po polsku" - chodziło mi tylko o to by było jasne, że to dział związany z Lemem, a nazwa na to nie wskazuje.

Wchodzenie w coraz większą (mniejszą?;) podrzędność jest chyba niezbyt czytelne. Ale nie wiem. Niemniej konkursy na pewno warto uporządkować. Zwłaszcza te z recenzjami.
Były 3 duże: 2 z recenzjami i ten ostatni z pytaniami. Czy jeszcze jakieś?