Polski > Hyde Park

.Ostrzeżenie przed trollingiem.

(1/1)

Terminus:
Niniejszym  zamieszczam  ostrzeżenie  przed trollingiem internetowym.
Uświadamiam wszelkich czytelników niniejszego forum - jeśli Wasz dys-
kutant zachowuje się agresywnie, sprawia wrażenie, jakby merytoryczna
strona dyskusji obchodziła go mniej niż możliwość popisania się włas-
ną elokwencją czy wyładowania negatywnych emocji - prawdopodobnie ma-
cie do czynienie z osobą uprawiającą trolling (tzw. Trolem).

Najlepszym sposobem walki z w/w zjawiskiem jest ignorowanie wiadomoś-
ci wysyłanych przez Trolla.W przeciwnym razie ryzykujecie własną rów-
nowagę nerwową, ponieważ Troll nie spocznie, póki Was z niej nie wyp-
rowadzi. To, poza zwróceniem uwagi na własną osobę, jest  najcześciej
jedynym celem jego działalności.

Więcej informacji w języku polskim można znaleźć w Wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Trolling.

Pozdrawiam
Terminus.

Terminus:
2020 a ostrzeżenie wciąż aktualne - a nawet jakby bardziej...

Q:
Dlatego zadbałem żeby - mimo wszelkich zmian - pozostało przyklejone ;).

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej